Komerční banka pokračuje v podpoře domácí ekonomiky

Komerční banka nadále významně podporuje domácí ekonomiku během období koronavirové pandemie. Vedle vlastních produktů využívá k financování záruky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a Evropského investičního fondu (EIF). Celkově tak poskytla již více než 6600 úvěrů v objemu přes 27 miliard korun.

8. 4. 2021 11:00

Komerční banka registrovala ke konci 1. čtvrtletí 2021 v rámci COVID podpory přes 4 100 žádostí v objemu téměř 25 miliard korun. Největší zájem byl o program COVID III, ve kterém bylo podepsáno již 2 023 smluv v celkové hodnotě téměř 15 miliard korun. Vedle COVID programů jsme poskytli dalších 653 záruk ČMZRB v objemu 2,5 miliardy korun.

„V nelehkém období posledních dvanácti měsíců jsme prostřednictvím záručních programů dokázali významným způsobem podpořit chod domácí ekonomiky. Není to však jediný způsob pomoci. Podporu našich klientů chápeme jako závazek vůči nim a jsme připraveni poskytnout jim finanční řešení i mimo státem nabízené možnosti.“

David Formánek, člen představenstva Komerční banky

Největší zájem banka eviduje ze sektoru velkoobchod a maloobchod, následuje zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ubytování a stravování. Největší objem prostředků pak poptávají klienti ze zpracovatelského průmyslu, dále z velkoobchodu a maloobchodu, stavebnictví, profesních a vědeckých činností.

Poskytnuté úvěry Komerční bankou v rámci COVID programů (k 31. 3. 2021)

Počet smluv Výše úvěrů
COVID Praha 55 330 milionů Kč
COVID II 881 3,9 miliardy Kč
COVID III 2023 + 80 připraveno k podpisu 14,6 miliardy Kč
COVID Plus 10 2,2 miliardy Kč

O půjčky do 50 milionů korun ale firmy mohou žádat nejméně do poloviny roku 2021. Program COVID Plus určený k financování provozních či investičních účelů exportérů a jejich dodavatelů byl prodloužen zatím do června 2021 a jeho podmínky byly mírně upraveny.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz