Komerční banka pomáhá s předregistrací projektů do Modernizačního fondu EU

Pouze do 1. února je možné provést předregistraci projektu do nového Modernizačního fondu EU. Z něho mohou české firmy získat až 150 miliard Kč. Komerční banka přitom jako jediná finanční skupina pomáhá zájemcům se všemi potřebnými formalitami pod jednou střechou. O dotace bude možné žádat ve 3. čtvrtletí 2021.

25. 1. 2021 10:00

Nový Modernizační fond EU pomůže národním energetikám s přechodem na čisté ekologické zdroje. České republice tak usnadní naplnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Podání předregistrace je přitom nezbytnou podmínkou pro následnou žádost o dotaci v první vlně dotačních výzev, kterou bude možné podat ve třetím čtvrtletí.

„V Komerční bance dlouhodobě podporujeme udržitelnost, sami jsme se například zavázali být do roku 2026 uhlíkově neutrální, proto k zapojení do programu motivujeme i naše klienty. A zároveň se poradensky i technicky specializujeme na úspory energií a financování, a toto naše know-how může žadatelům předregistraci usnadnit. Navíc všem zájemcům naši odborníci pomůžou s kompletní přípravou a podáním plné žádosti o dotaci. S předregistrací pomůžeme samozřejmě zdarma.“

Radka Turková, ředitelka Korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance

Komerční banka žadatelům pomůže definovat projekt a později také zpracovat a podat plnou žádost o dotaci. V případě úspor energií banka vystaví energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Bankovní experti také navrhnou optimální financování projektu, a to včetně využití zdrojů Evropské investiční banky nebo se zárukou Evropského investičního fondu.

Předregistrovat své záměry přitom mohou zájemci z veřejného i soukromého sektoru bez ohledu na velikost či zaměření podniku. Financování projektů z Modernizačního fondu pak bude probíhat prostřednictvím devíti samostatných programů. V aktuální první fázi se předregistrační výzvy týkají třech programů, které jsou zaměřené na:

  1. Modernizace soustav zásobování teplem;
  2. Nové obnovitelné zdroje v energetice;
  3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Z Modernizačního fondu mohou české firmy získat až 150 miliard korun. První tři programy mohou přinést celkem 80 miliard Kč a dotace může dosáhnout až 80 % u prvního a 85 % u druhého a třetího programu.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz