Komerční banka s KB Pojišťovnou představily nový zajištěný fond Protective 11

Komerční banka s KB Pojišťovnou představily v rámci pojištění Vital Invest nový garantovaný fond Protective 11. Ten nabízí zajímavé zhodnocení až 20 % a zároveň garantovanou návratnost 98 % investovaných prostředků. Fond si mohou zájemci sjednat až do 9. dubna 2021.

15. 1. 2021 10:45

Hlavní výhodou nového fondu Protective 11 je právě kombinace možného vysokého zhodnocení a garance návratnosti investice. Právě konzervativní klienti mohou profitovat z výnosu až do výše 20 %, kdy v případě poklesu trhů činí návratnost vložených prostředků 98 %.

„Současná situace přináší velkou ekonomickou a samozřejmě i investiční nejistotu. Spořicí produkty přitom dlouhodobě zhodnocují prostředky jen na minimální úrovni. Garantované fondy jsou tak ideální nabídkou především pro konzervativní investory.“

Zdeněk Doboš, člen představenstva KB Pojišťovny

Podkladovým aktivem fondu Protective 11 je strukturovaný dluhopis a opce navázaná na Index Solactive Global UN Sustainable Development Goals. Tento Index se zaměřuje na akcie splňující závazky v souladu s cíli udržitelného rozvoje podle Organizace spojených národů a klade důraz na společensky zodpovědné obchodování s ohledem na životní prostředí, společnost a ekonomicky udržitelný rozvoj. Index je vyvažován na čtvrtletní bázi a vybírá 80 akcií s nejlépe realizovatelným dividendovým výnosem a investuje do 20 akcií s nejnižší 90 denní volatilitou.

Zajištěný fond Protective 11 v rámci investičního životního pojištění Vital Invest je určen stávajícím i novým klientům. Fond má splatnost 6 let a upisovací období končí 9. dubna 2021. Více informací lze nalézt na stránkách KB Pojišťovny.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz