Komerční banka úspěšně umístila první emisi hypotečních zástavních listů v eurech

Komerční banka úspěšně upsala premiérovou emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 000 000 EUR, vydaných v rámci nově založeného programu eurových hypotečních zástavních listů o objemu 5 miliard EUR. Dluhopisy jsou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (Fitch), mají splatnost 5 let s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet). Na trhu v současnosti není žádná podobná mezinárodní emise zajištěných eurových dluhopisů od českých bank.

14. 1. 2021 12:30

„Výsledek úpisu považujeme za mimořádný úspěch. Zájem investorů potvrdil sílu a stabilitu Komerční banky a kvalitu jejího hypotéčního portfolia. Lze ho chápat i jako důvěru v tuzemský bankovní sektor. Jde také o historicky první operaci tohoto druhu, kterou KB uskutečnila v eurech.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

Zájem o emisi Komerční banky se odráží i ve výnosu pro investory, který je v negativním pásmu -0,315 %. Jejím prostřednictvím Komerční banka využila současných příznivých podmínek na mezinárodních dluhových kapitálových trzích s cílem diverzifikovat zdroje financování, založit svou eurovou výnosovou křivku a optimalizovat náklady na financování v eurech. Vysoce úspěšné umístění inauguračních dluhopisů vydaných v rámci nově založeného dluhopisového programu vytváří dobré základy pro případné další emise na mezinárodních dluhových kapitálových trzích v budoucnu.

Société Générale působila v roli Global Coordinator a Joint Bookrunner, Barclays a J.P. Morgan působili v roli Joint Bookrunners, a Helaba a NORD / LB působili v roli Co-managers na této transakci.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz