Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2021

V Praze, 9. prosince 2021 – Všechny pobočky Komerční banky budou v obchodních dnech v závěru roku 2021 v provozu ve standardních hodinách s výjimkou dne 31. prosince 2021, kdy bude zkrácena otevírací doba poboček do 13:00 hodin bez polední přestávky.

Pro hotovostní operace mohou klienti využít některý z více jak 850 bankomatů KB, přičemž přes 490 z nich je vkladových – více informací o bankomatech KB.

9. 12. 2021 10:30

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo zahraniční platby včetně SEPA plateb), příkazy k inkasu a provést vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účty příjemců ještě v roce 2021.

Odchozí úhrady v českých korunách, které mají být připsány na účet příjemce v jiné bance v ČR ještě v roce 2021, mohou klienti zadat ještě 31. 12. 2021 jako standardní prostřednictvím internetového bankovnictví nebo na přepážce pobočky. 

V letošním roce můžete využít také Okamžité platby (Okamžité příchozí úhrady a Okamžité odchozí úhrady) mezi bankami, které přistoupily ke schématu Okamžitých plateb. Tuto informaci dostanete v internetovém bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business a Mobilní banka, kde je možné zadávat Okamžité odchozí úhrady.

Okamžité platby ovlivní disponibilní zůstatek účtu v KB i v jiné bance do několika vteřin. Okamžité příchozí úhrady a Okamžité odchozí úhrady přijaté a zaúčtované na účtu v KB do 20:30 hodin dne 31. 12. 2021 ovlivní zůstatek na výpisu z účtu v KB k 31. 12. 2021. Později přijaté nebo později zaúčtované Okamžité příchozí úhrady a Okamžité odchozí úhrady ovlivní disponibilní zůstatek účtu v KB, avšak na výpise z účtu klienta mohou být zaúčtované až v novém roce. Z provozních důvodů může být čas pro přijímání Okamžitých plateb dne 31. 12. 2021 upraven, informaci o případném zkrácení času pro přijímání Okamžitých plateb mají klienti v aplikacích přímého bankovnictví. Jednotlivé standardní odchozí úhrady je možné zadávat v internetovém bankovnictví 31. 12. 2021 do 13:00 hodin, dávky příkazů v on-line režimu do 12:00 hodin.

Expresní odchozí úhrady můžete zadávat v internetovém bankovnictví 31. 12. 2021 do 14:30 hodin.

S ohledem na zkrácenou otevírací dobu poboček dne 31. 12. 2021 do 13:00 hodin budou příkazy ke standardním odchozím úhradám přijímány na pobočkách do 11:00 hodin a k super expresním odchozím úhradám do 12:30 hodin. Později podané příkazy mohou být zpracované pouze na straně KB, a do jiných bank mohou být předané až v roce 2022.

Odchozí úhrady v rámci KB v českých korunách je možné zadat v internetovém bankovnictví jako jednotlivé příkazy nebo dávky příkazů v on-line režimu ještě 31. 12. 2021 do 20:30 hodin a na přepážce pobočky do 12:30 hodin.

Příkazy k odchozím úhradám, které jsou splatné v roce 2022, jsou v závěru roku 2021 přijímané v internetovém bankovnictví ve standardních lhůtách a na přepážce poboček nebo prostřednictvím sběrného boxu v rámci otevírací doby poboček KB.

Služba Expresní linka KB bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků.

Příkazy k běžným SEPA platbám a zahraničním platbám v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD, které budou předané do 11:00 hodin obchodního dne, zpracujeme tak, aby byly ještě tentýž den připsány na účet banky příjemce.

Příkazy k odchozím úhradám do zahraničí v měně JPY je možné předat do 28. 12. 2021, v měnách AUD, CNY, DKK, RUB a SEK do 29. 12. 2021 a platby v ostatních měnách včetně SEPA plateb do 30. 12. 2021 (se splatností v uvedených dnech). Tyto platby je nutné zadat prostřednictvím internetového bankovnictví do 20:30 hodin v případě nekonverzních plateb a do 17:00 hodin u konverzních plateb.

Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v jiných bankách v ČR, které mají být připsané na účet příjemce ještě v roce 2021, můžete uskutečnit bez omezení ještě 31. 12. 2021 do 13:00 hodin jako super expresní vklad na přepážce pobočky KB včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB (týká se také stavebního spoření Modré pyramidy) a v ČNB. Vklady na účty vedené v KB můžete uskutečnit také dne 31. 12. 2021 na přepážkách poboček KB během jejich (výše uvedené zkrácené) otevírací doby, tj. do 13:00 hodin. Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v KB lze provádět také prostřednictvím vkladových bankomatů. Pro připsání ještě v roce 2021 je třeba vklad prostřednictvím vkladového bankomatu provést nejpozději 31. 12. 2021 do 20:00 hodin. 

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz/konec-roku nebo na všech pobočkách KB.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz