Skupina KB pomůže klientům v rámci akce Milostivé léto

Klienti Komerční banky a dceřiných společností ESSOX a Modrá pyramida stavební spořitelna, kteří se dostali do exekuce v důsledku nesplácení svých úvěrů, mohou do konce ledna 2022 požádat o možnost zaplatit bance pouze jistinu úvěru. Veškeré příslušenství a náklady spojené s nesplácením závazků klientům odpustíme.

15. 11. 2021 16:00

Odpovědnost vůči společnosti, která nám umožňuje podnikat, představuje pro skupinu Komerční banky jednu z jejích důležitých hodnot. Připojením se k akci právě ve chvíli, kdy část obyvatel čelí rostoucím cenám, zejména energií, pomůžeme našim klientům v nepříznivé životní situaci snížit výši jejich závazků. 

Iniciativa Komerční banky a společností z její finanční skupiny se vztahuje na dluhy fyzických osob (občanů a podnikatelů), které vznikly nesplácením úvěrových produktů (hypoték, úvěrů ze stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů, podnikatelských úvěrů, kreditních karet a kontokorentních úvěrů) a jsou aktuálně exekučně vymáhány.

 „Vždy jsme připraveni nabídnout pomoc klientům, kteří se dostanou do potíží se splácením svých závazků. Zapojení do iniciativy Milostivé léto tak chápeme jako samozřejmost, podobně jako v případě poskytování odkladu splátek během loňské vlny covidové pandemie.“

Miroslav Hiršl, člen představenstva Komerční banky

Klienti, kteří nabízenou možnost využijí, musí společnostem ze skupiny Komerční banky zaplatit jistinu úvěru nejpozději do konce února 2022

Současně jsme připraveni pomoci i klientům, kterým se nepodaří zajistit potřebné prostředky do stanoveného data a individuálně se budeme jejich případům věnovat. Naši zákazníci mají možnost obrátit se na Komerční banku prostřednictvím e-mailové adresy splaceni@kb.cz, na Modrou pyramidu prostřednictvím adresy milostiveleto@mpss.cz a na ESSOX pak e-mailem milostiveleto@essox.cz. Všechny klienty budeme zpětně telefonicky kontaktovat a společně hledat optimální řešení pro každý jednotlivý případ (např. probereme možnost oddlužení jako způsob řešení všech pohledávek najednou). Klienti mohou nadále využít i poradenství v oblasti své dluhové stránky, konsolidace, restrukturalizace apod.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz