Jan Juchelka se stal předsedou Správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Jan Juchelka, generální ředitel KB, se stal předsedou Správní rady Nadace Komerční banky Jistota. Rada zvolila Jana Juchelku do svého čela na zasedání dne 14. ledna 2022. Vystřídal tak Tomáše Doležala, který byl ve funkci od 1. srpna 2019.

24. 1. 2022 14:30

Za dobu působení Tomáše Doležala v čele prošla nadace zásadní změnou strategie a zařadila mezi svá stěžejní témata i udržitelnost. Činnost Nadace Jistota se tak opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou: Rodina a děti, Hospicová a paliativní péče a Udržitelná budoucnost. Tomáš zůstává členem Správní rady.

„Svým zapojením ve Správní radě chci pomoci povýšení významu Nadace KB Jistota. Rád bych nadaci nasměroval blíže zaměstnancům skupiny Komerční banky. Jsem přesvědčený, že Nadace Jistota je ideální platformou pro tvorbu synergií v rámci Skupiny KB. O totéž se snažíme i v oblasti byznysu“ 

Jan Juchelka, nový předseda Správní rady Nadace Komerční banky Jistota

Pozici manažerky Nadace Jistota od 1. ledna 2022 nově zastává Klára Loudová, dosavadní členka Správní rady Nadace KB Jistota, která v nadaci působila mnoho let na pozicích členky Dozorčí rady a následně Správní rady.

Nadace KB Jistota přispívá na projekty nestátních neziskových organizací a realizuje roční i víceleté projekty. V roce 2021 rozdělila prostředky ve výši 19 652 913 Kč. Na sociální projekty věnovala částku 8 319 473 Kč a na enviromentální projekty směřovalo 4 333 440 Kč. Díky částce 7 milionů Kč, kterou darovala Skupina KB prostřednictvím Nadace Jistota se stala nejštědřejším dárcem pro tornádem postiženou jižní Moravu v rámci pomoci organizaci ADRA. Navíc zásluhou solidarity zaměstnanců Skupiny KB mohla Nadace Jistota v loňském roce také rozdělit 715 tisíc Kč mezi současné i bývalé kolegy, které postihla tato živelní pohroma.

Dále Nadace Jistota rozdělila bez mála 1 milion korun mezi 23 rodičů samoživitelů v tíživé životní situaci. Celkem více než 2,2 milionu korun tak darovali v roce 2021 zaměstnanci Skupiny KB prostřednictvím benefičních akcí a zaměstnaneckých sbírek.

V roce 2021 Nadace Jistota zahájila zásadní dlouhodobý projekt na podporu Centra Locika, zaměřený na pomoc dětem ohroženým domácím násilím. S Fórem mobilních hospiců podpořila růst profesionálů v mobilních hospicích a dále směřovala své prostředky Institutu Pallium na systematický rozvoj dětské paliativní péče.

Nadace Jistota dále započala dlouhodobou spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) v rámci projektu zaměřeného na prosazování cirkulárních prvků do veřejného i soukromého zadávání.

Podpisem společné smlouvy Nadace Jistota stvrdila dlouhodobou spolupráci s KB Penzijní společností a Nadací Partnerství. Stane se tak součástí iniciativy Sázíme budoucnost a připojí se k jejich cíli vysázet 10 milionů stromů pro odolná města i zdravou krajinu. 2. listopadu 2021 výsadbou 20 ovocných stromů zaměstnanci a klienti KB podpořili projekt obnovy aleje kolem historické cesty, který má za cíl zvýšit biodiverzitu oblasti Prahy 13.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz