K čerpání předdůchodu je od letoška třeba mít naspořeno víc

Od 1. ledna 2022 došlo ke změně minimální výše čisté měsíční dávky pro předdůchod, a to na 11 114 Kč. Nově je pro předdůchod nutné mít v penzijním spoření uloženo minimálně 280 tisíc Kč. Kdo by chtěl do penze odejít již pět let před řádným důchodem, bude potřebovat téměř 700 tisíc Kč.

1. 2. 2022 14:45

Využít možnosti odchodu do důchodu až o pět let dříve, než je státem stanovený věk, mohou všichni účastníci penzijního spoření. „Původním smyslem předdůchodu bylo umožnit lidem přestat pracovat dříve. Předdůchod může pomoci, pokud pár let před důchodem ztratíme práci nebo se nám zhorší zdravotní stav. Dnes tuto možnost stále častěji využívají i ti, kteří se potřebují starat o člena rodiny, nebo zkrátka již nechtějí být dále ekonomicky aktivní.“ Předdůchod těmto lidem umožní překlenout dobu do vzniku nároku na řádný starobní důchod vyplácený státem.

Lubomír Koňák, ředitel obchodu KB Penzijní společnosti

Na předdůchod je třeba mít naspořeno

Ti, kteří chtějí zažádat o předdůchod, ale musí splňovat několik podmínek. Tou nejvýznamnější je mít naspořeno. A to ne kdekoli, ale výhradně u penzijních společností. „Pravidelnou měsíční dávku účastník v podstatě vyplácí sám sobě, a to ze svých prostředků u penzijní společnosti. Čím vyšší je naspořená suma, tím delší období předdůchodu může využít. Je ale třeba počítat s tím, že minimální doba čerpání předdůchodu je dva roky,“ upřesňuje Lubomír Koňák.

Výpočet celkové částky, kterou je potřeba naspořit, je zdánlivě jednoduchý – stačí vzít minimální měsíční dávku stanovenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a vynásobit ji počtem měsíců předdůchodu. Podle tohoto pravidla by například pro čerpání minimální čisté měsíční dávky 11 114,10 Kč stanovené pro rok 2022 po dobu dvou let bylo nutné mít na penzijním účtu prostředky ve výši 266 738 Kč. „Při výpočtu je však třeba vzít zároveň v úvahu i další vlivy, jako je třeba zdanění výnosů. Ideální je tedy dojít za poradcem, který umí nejlépe zohlednit všechny okolnosti. Podle našich propočtů by měli zájemci o předdůchod počítat s vyšší měsíční částkou, a to asi 11 600 Kč,“ doplňuje Lubomír Koňák. Čerpat předdůchod lze pouze po měsících.

Aktuální minimální výše prostředků na účtu DPS pro výplatu předdůchodu v roce 2022:

Minimální měsíční dávka předdůchoduMinimální částka
2 roky 3 roky 4 roky 5 let
11 114,10 Kč 1) 266 738 Kč 400 108 Kč 533 477 Kč 666 846 Kč
11 600 Kč 2) 278 400 Kč 417 600 Kč 556 800 Kč 696 000 Kč

1) čistá měsíční výše stanovená sdělením MPSV 495/2021 Sb., ze dne 13. prosince 2021 – 30 % průměrné mzdy

2) doporučená hrubá výše před odečtením daně z výnosů a s rezervou pro případné kolísání hodnot penzijních jednotek dle interních propočtů KB Penzijní společnosti

Do předdůchodu nejdříve po pěti letech spoření

Další z podmínek pro využití možnosti předdůchodu je doba spoření, která musí být nejméně 60 měsíců. Není přitom rozdíl v tom, zda má účastník smlouvu v rámci starého typu spoření, tedy penzijního připojištění se státním příspěvkem (tzv. Transformovaného fondu), nebo je klientem doplňkového penzijního spoření. „Předdůchod je možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření. Dobrou zprávou je, že klienti penzijního připojištění mohou kdykoli přejít do doplňkového penzijního spoření s tím, že se jim započte i jejich původní doba spoření. Uvedený převod doporučujeme provést nejméně půl roku před požadovaným začátkem výplaty předdůchodu,“ uzavírá Lubomír Koňák.

Hlavní výhody předdůchodu

 • Umožňuje překlenout dobu až pěti let před vznikem nároku na starobní důchod.
 • Zdravotní pojištění hradí za účastníka stát.
 • Před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad.
 • Pokud na penzijní spoření přispíval i zaměstnavatel, pak se jeho příspěvky při výplatě nedaní.
 • V době pobírání předdůchodu lze pracovat, čerpat podporu v nezaměstnanosti i nemocenské dávky.
 • Doba pobírání předdůchodu je z hlediska důchodového pojištění dobou vyloučenou.


Slovníček stručně popsaných klíčových pojmů:

 • Starobní důchod – je dávka vyplácená státem.
 • Předčasný důchod – je dávka vyplácená státem před vznikem nároku na starobní důchod; dochází zde ke krácení oproti starobnímu důchodu.
 • Předdůchod – je dávka vyplácená z vlastních naspořených prostředků z doplňkového penzijního spoření, až 5 let před vznikem nároku na starobní důchod.
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem (Transformovaný fond) – soukromé spoření na penzi u penzijních společností které bylo možné uzavřít do konce roku 2012.
 • Doplňkové penzijní spoření – soukromé spoření na penzi u penzijních společností (od roku 2013 nástupce penzijního připojištění se státním příspěvkem).


Veronika Benešová
Komunikace KB PS
mobil: +420 725 831 849
vbenesova@kbps.cz

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz