KB Penzijní společnost sází na budoucnost pod korunami stromů

KB Penzijní společnost věnuje v letošním roce nejméně dva miliony korun na projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vrátit stromy do českých měst a okolních krajin. Za projektem stojí ekologická Nadace Partnerství, které chce KB PS dlouhodobě pomáhat v boji proti klimatickým změnám a zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících životní prostředí. Spolupráce s Nadací Partnerství je společným projektem KB Penzijní společnosti a Nadace Komerční banky – Jistota.

15. 2. 2022 12:45

Stromy zlepšují kvalitu ovzduší i půdy a významně působí proti globálnímu oteplování, chrání před hlukem či poskytují stín ve vyhřátých městech. V tom všem jsou jedinečné. KB Penzijní společnost se proto rozhodla podpořit iniciativu Sázíme budoucnost, která během následujících pěti let hodlá v České republice vysadit až 10 milionů stromů. „Udržitelná a zelená budoucnost je jedním z nosných pilířů strategie celé skupiny Komerční banky, a samozřejmě i té naší. Proto jsme naši pozornost upřeli k velmi transparentnímu projektu s ambicí vracet do krajiny to, díky čemuž můžeme v budoucnu dýchat čerstvý vzduch a žít ve zdravějším a příjemnějším prostředí,“ říká Lubomír Koňák, člen představenstva KB Penzijní společnosti.

Nadace tuto spolupráci vítá, a upozorňuje na rostoucí změny v krajině, které jsou v posledních letech více a více patrné. Ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda k tomu dodává:

„Česká krajina, zejména ta zemědělská, utrpěla za desítky let nevhodného hospodaření značné škody. Půda trpí větrnou a vodní erozí, byl narušen malý vodní cyklus, ptákům a drobné zvěři chybí v zemědělských lánech vhodná přírodní stanoviště. Návrat zeleně a výsadby stromů jako např. výsadby alejí podél obnovených polních cest, výsadby remízků a větrolamů, podporují stabilitu ekosystémů a zadržování vody, poskytují útočiště a zdroj potravy pro řadu živočichů a zlepšují průchodnost krajiny pro pěší. Důležitou roli hrají stromy a zeleň při adaptaci krajiny, měst a obcí na změnu klimatu – ⁠ochlazují své okolí, chrání při vlnách veder či přívalových deštích.“ 

Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství 

Nadace tuto spolupráci vítá, a upozorňuje na rostoucí změny v krajině, které jsou v posledních letech více a více patrné. Ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda k tomu dodává: „Česká krajina, zejména ta zemědělská, utrpěla za desítky let nevhodného hospodaření značné škody. Půda trpí větrnou a vodní erozí, byl narušen malý vodní cyklus, ptákům a drobné zvěři chybí v zemědělských lánech vhodná přírodní stanoviště. Návrat zeleně a výsadby stromů jako např. výsadby alejí podél obnovených polních cest, výsadby remízků a větrolamů, podporují stabilitu ekosystémů a zadržování vody, poskytují útočiště a zdroj potravy pro řadu živočichů a zlepšují průchodnost krajiny pro pěší. Důležitou roli hrají stromy a zeleň při adaptaci krajiny, měst a obcí na změnu klimatu – ⁠ochlazují své okolí, chrání při vlnách veder či přívalových deštích.“

Iniciativa Sázíme budoucnost je komunitní platformou pro všechny, kteří chtějí pomáhat – od měst a obcí přes firmy či školy až po jednotlivé dobrovolníky a dárce. KB Penzijní společnosti chce projekt podporovat dlouhodobě. „Výše podpory je navázána na naše klienty, kdy za každou novou smlouvu přispějeme určitou částkou. Pro rok 2022 počítáme minimálně s dvěma miliony korun,“ uzavírá Lubomír Koňák.

O Nadaci Partnerství

Nadace Partnerství je největší česká ekologická nadace s téměř třicetiletou tradicí. Podstatou její práce je spojovat a vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Svými aktivitami podněcuje odpovědný vztah k životnímu prostředí tak, aby se stal součástí hodnotového žebříčku všech občanů. Posiluje místní komunity, které finančně podporuje (formou grantů), zprostředkovává jim své zkušenosti a nejlepší praxi, odborné poradenství a vzdělávání. Nadace Partnerství je aktivní i mezinárodně, a to jak v rámci EU, tak i transatlantické spolupráci. Je součástí konsorcia nadací sdílejících stejné poslání a obdobné cíle.

O KB Penzijní společnosti

KB Penzijní společnost patří mezi největší penzijní společnosti na českém trhu. Své služby přináší již od roku 1994 pro více než 520 tisíc klientů. Jejím cílem je pomáhat při zajišťování důstojného příjmu v penzi a to prakticky již od narození s tzv. dětským penzijkem. V současné době v jejím portfoliu nalezneme čtyři účastnické fondy a jeden transformovaný fond. Jako součást skupiny Komerční banky, která má ambice stát se digitálním lídrem trhu, umožňuje sjednat spoření na penzi zcela bezpapírově. V roce 2020 jako první na trhu zpřístupnila sjednání a správu penzijního účtu prostřednictvím mobilního telefonu. Digitalizací šetří KB Penzijní společnost nejen čas svých klientů, ale v souladu se strategií skupiny Komerční banky podporuje ekologické aktivity a směřuje k udržitelné budoucnosti. I proto podepsala v závěru loňského roku rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Nadací Partnerství a spolu s ní chce vracet stromy zpět do české krajiny.

Veronika Benešová
Komunikace KB PS
mobil: +420 725 831 849
vbenesova@kbps.cz

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz