KB Penzijní společnost spustila grantovou výzvu Sázíme budoucnost

KB Penzijní společnost ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlásila grant na získání financí na výsadbu nových či obnovu stávajících stromových alejí.  V grantové výzvě je možné žádat o částku 50 až 400 tisíc korun. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2022. O grant se mohou ucházet právnické osoby, tedy například obce, školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a další.

2. 5. 2022 12:30

Cílem grantové výzvy je motivace místních obyvatel k péči o své okolí a životní prostředí v dlouhodobém horizontu. Součástí projektů mohou být také úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

„Aleje jsou významným přírodním krajinným prvkem, který posiluje přirozenou ekologickou stabilitu dané lokality. Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a skýtají úkryt drobným živočichům. Proto je jejich existence tak významná. Kromě ekologického hlediska má však výsadba alejí také kulturní a společenský aspekt“

Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel z KB Penzijní společnosti

Celé znění grantové výzvy naleznete na této stránce: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty.

KB Penzijní společnost věnuje v letošním roce nejméně dva miliony korun na projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vrátit stromy do české krajiny. Za projektem stojí ekologická Nadace Partnerství, které chce KB PS dlouhodobě pomáhat v boji proti klimatickým změnám a zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících životní prostředí. Spolupráce s Nadací Partnerství je společným projektem KB Penzijní společnosti a Nadace Komerční banky – Jistota.

Iniciativa Sázíme budoucnost je komunitní platformou pro všechny, kteří chtějí pomáhat – od měst a obcí přes firmy či školy až po jednotlivé dobrovolníky a dárce. KB Penzijní společnosti chce projekt podporovat dlouhodobě.

O Nadaci Partnerství

Nadace Partnerství je největší česká ekologická nadace s téměř třicetiletou tradicí. Podstatou její práce je spojovat a vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Svými aktivitami podněcuje odpovědný vztah k životnímu prostředí tak, aby se stal součástí hodnotového žebříčku všech občanů. Posiluje místní komunity, které finančně podporuje (formou grantů), zprostředkovává jim své zkušenosti a nejlepší praxi, odborné poradenství a vzdělávání. Nadace Partnerství je aktivní i mezinárodně, a to jak v rámci EU, tak i transatlantické spolupráci. Je součástí konsorcia nadací sdílejících stejné poslání a obdobné cíle.

O KB Penzijní společnosti

KB Penzijní společnost patří mezi největší penzijní společnosti na českém trhu. Své služby přináší již od roku 1994 pro více než 520 tisíc klientů. Jejím cílem je pomáhat při zajišťování důstojného příjmu v penzi, a to prakticky již od narození s tzv. dětským penzijkem. V současné době v jejím portfoliu nalezneme čtyři účastnické fondy a jeden transformovaný fond. Jako součást skupiny Komerční banky, která má ambice stát se digitálním lídrem trhu, umožňuje sjednat spoření na penzi zcela bezpapírově. V roce 2020 jako první na trhu zpřístupnila sjednání penzijního účtu prostřednictvím mobilní aplikace KB Mobilní banky, klienti pak mohou své penzijní spoření z telefonu i spravovat. Digitalizací šetří KB Penzijní společnost nejen čas svých klientů, ale v souladu se strategií skupiny Komerční banky podporuje ekologické aktivity a směřuje k udržitelné budoucnosti. I proto podepsala v závěru loňského roku rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Nadací Partnerství a spolu s ní chce vracet stromy zpět do české krajiny.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz

Veronika Benešová
Komunikace KB PS
mobil: +420 725 831 849
vbenesova@kbps.cz