• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • KB Pojišťovna dosáhla hrubého předepsaného pojistného za rok 2021 ve výši 7,3 miliardy korun

KB Pojišťovna dosáhla hrubého předepsaného pojistného za rok 2021 ve výši 7,3 miliardy korun

Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2021 činil 7,3 miliardy Kč
Hrubé předepsané pojistné životního pojištění ve výši 6,7 miliardy Kč
V oblasti neživotního pojištění KB Pojišťovna předepsala 663 milionů Kč
Hospodářský výsledek dle českých účetních standardů ve výši 654 milionu Kč
Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly výše 6,6 miliardy Kč
Hrubý objem technických rezerv činil 50,3 miliardy Kč

10. 5. 2022 10:00

„Navzdory složitému roku 2021 dosáhla KB Pojišťovna v obtížném prostředí pandemické covidové krize velmi dobrých výsledků. V oblasti hrubého předepsaného pojistného na produktech neživotního a rizikového životního pojištění jsme zaznamenali až dvouciferný růst, což značí, s ohledem na naší produktovou strategii, že jdeme správným směrem“

„Kromě hospodaření se nám dařilo též v oblasti modernizace služeb a obsluhy klientů. Realizovali jsme klíčové digitální projekty, mezi které patří například spuštění digitální aplikace na online hlášení pojistných událostí u všech produktů pojišťovny či nové webové stránky postavené na moderních technologiích. Významné změny probíhaly také v distribuční síti Komerční banky, kde byla vytvořena nová skupina pojistných specialistů zaměřujících se zejména na odborné poradenství a kvalitu uzavřených pojistek. Jsem přesvědčen, že všechny tyto aktivity ovlivnily výrazný růst prodejů v desítkách procent u rizikových pojistných produktů a jsou důležitou investicí vedoucí ke spokojenosti našich klientů v nadcházejících letech“

Gaël Loaëc, generální ředitel a předseda představenstva

Bližší informace k výsledkům KB Pojišťovny za rok 2021 

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek KB Pojišťovny dosáhl za rok 2021 dle českých účetních standardů výše 654,1 milionu Kč. Podle mezinárodních účetních standardů IFRS, využívaných pro účely konsolidace s Komerční bankou, činil hospodářský výsledek 454 milionů Kč (neauditovaný).

Hrubé předepsané pojistné

Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2021 činil 7 343 milionů Kč. Hrubé předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo v roce 2021 výše 6 681 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 3,7 % v důsledku nižšího objemu rezervotvorného životního pojištění. V oblasti neživotního pojištění KB Pojišťovna předepsala 663 milionů Kč. Oproti roku 2020 tak došlo ke zvýšení předepsaného pojistného neživotního pojištění o 17,3 % především díky pojistnému na pojištění majetku.

Struktura hrubého předepsaného pojistného

Struktura hrubého předepsaného pojistného se v roce 2021 mírně změnila, když předepsané pojistné u rezervotvorného životního pojištění meziročně kleslo (o 6 %). U neživotního pojištění došlo meziročně k nárůstu (o 17 %). Rizikové životní pojištění také meziročně vzrostlo (o 12 %) a to vedlo k vyššímu podílu rizikového životního pojištění na celkovém hrubém předepsaném pojistném.

Převážnou část portfolia stále tvoří produkty rezervotvorného životního pojištění prodávané Komerční bankou, zejména produkty s garantovaným zhodnocením. V průběhu roku 2021 byly představeny další z řady zajištěných fondů – fondy Protective 11, Protective 12, Protective 13.

Technické rezervy

Objem technických rezerv se oproti roku 2020 snížil o 1,6 % a k 31. 12. 2021 dosáhl výše 50 247 milionů Kč.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál k 31. 12. 2021 činil 1 298 milionů Kč; v porovnání s rokem 2020 se jedná o 60% snížení, které je ovlivněno především zápornými oceňovacími rozdíly cenných papírů souvisejícími s výrazným zvýšením úrokových sazeb v roce 2021. V průběhu roku 2021 KB Pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie. Celková bilanční suma k 31. 12. 2021 dosáhla výše 51 964 milionů Kč, což je meziročně o 3,5 % méně.

Meziroční srovnání

Dle českých účetních standardů Jednotka 2021 2020
Celková aktiva tis. Kč 51 964 002 53 867 941
Základní kapitál tis. Kč 1 175 398 1 175 398
Vlastní kapitál tis. Kč 1 297 999 3 279 419
Zisk tis. Kč 654 114 392 693
Předepsané pojistné (hrubé) tis. Kč 7 343 262 7 500 425
Náklady na pojistná plnění (hrubé) tis. Kč 6 576 746 4 733 289
Objem technických rezerv (hrubý) tis. Kč 50 246 951 51 065 226
Počet zaměstnanců osoby 234 232

KB Pojišťovna je součástí finanční skupiny Komerční banky. Kompletní výroční zprávu lze nalézt na internetových stránkách www.kbpojistovna.cz.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz