KB Pojišťovna otevírá fond Stabilita 2, garantuje návratnost investic 120 %

Komerční banka s KB Pojišťovnou otevírají nový zajištěný fond Stabilita 2. Fond je nabízen v rámci investičního životního pojištění Vital Invest a Vital Platinum Private novým i stávajícím klientům. Upisovací období začíná 22. 8. a končí 2. 12. 2022 (nebo do vyprodání), splatnost fondu je 6 let. I v případě záporné výkonnosti podkladového aktiva, fond zajišťuje klientovi návratnost 120 % vložených prostředků ke dni splatnosti (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Při kladné výkonnosti podkladového aktiva v době splatnosti fondu obdrží klient 141 % své původní investice.

22. 8. 2022 9:00

Fond je určen klientům, kteří nechtějí podstupovat vyšší riziko poklesu hodnoty své investice ke dni splatnosti a hledají dlouhodobější investiční horizont.

„Investice představují v současné době jednu z možností, jak uchovat hodnotu svého majetku. Přestože Češi jsou v oblasti investic národem opatrným, pomalu přicházejí na to, že jde o hlavní způsob, jak hodnotu peněz zachovat a vloženou částku ještě zhodnotit. Díky vysoké inflaci hodnota úspor na účtech klientů klesá. Proto přicházíme s produktem, který nabízí velmi zajímavé možnosti.“

David Leiss, ředitel odboru Produktového vývoje KB Pojišťovny

Podkladem zajištěného fondu Stabilita 2 je index SOLACTIVE EURO ESG 40 INDEX AR. Index je založen na výkonnosti předních evropských společností, které své podnikání staví na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Tyto společnosti jsou tak v souladu s ESG kritérii určenými indexem (z angl. Environment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení). Do indexu jsou zahrnuty společnosti z Belgie, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Španělska, Švýcarska. Každá společnost je v indexu zastoupena různým dílem a každé čtvrtletí dochází k revizi indexu.

KB Pojišťovna zároveň zvyšuje bonus u stávajícího Fondu s garantovaným zhodnocením 3 % p.a.  ze současných 0,3 % na 2 % u všech smluv sjednaných od 22. 8. 2022. Klienti tak mohou získat až 5 % roční zhodnocení.

"Pro účely konzervativní investice často klienti využívají právě Fond s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest. Výhodou tohoto produktu je nejen jistota návratnosti prostředků, ale také volba obmyšlené osoby, které může být v případě úmrtí investora vyplacena odpovídající částka bez toho, aniž by musela být zahrnuta do dědického řízení. Investor tak může do budoucna finančně zajistit kohokoliv, nejen blízké členy své rodiny.“

David Leiss, ředitel odboru Produktového vývoje KB Pojišťovny

Podkladem zajištěného fondu Stabilita 2 je index SOLACTIVE EURO ESG 40 INDEX AR. Index je založen na výkonnosti předních evropských společností, které své podnikání staví na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Tyto společnosti jsou tak v souladu s ESG kritérii určenými indexem (z angl. Environment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení). Do indexu jsou zahrnuty společnosti z Belgie, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Španělska, Švýcarska. Každá společnost je v indexu zastoupena různým dílem a každé čtvrtletí dochází k revizi indexu.

KB Pojišťovna zároveň zvyšuje bonus u stávajícího Fondu s garantovaným zhodnocením 3 % p.a.  ze současných 0,3 % na 2 % u všech smluv sjednaných od 22. 8. 2022. Klienti tak mohou získat až 5 % roční zhodnocení.

"Pro účely konzervativní investice často klienti využívají právě Fond s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest. Výhodou tohoto produktu je nejen jistota návratnosti prostředků, ale také volba obmyšlené osoby, které může být v případě úmrtí investora vyplacena odpovídající částka bez toho, aniž by musela být zahrnuta do dědického řízení. Investor tak může do budoucna finančně zajistit kohokoliv, nejen blízké členy své rodiny.“

David Leiss, ředitel odboru Produktového vývoje KB Pojišťovny

Detaily k zajištěnému fondu Stabilita 2 klienti naleznou na: https://www.kbpojistovna.cz/cs/zhodnoceni-a-portfolio/zajisteny-fond-stabilita-2


Pavel Zúbek
Komunikace Skupiny KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz