KB Pojišťovna otevírá nový fond Stabilita, garantuje návratnost investic 108 %

Komerční banka s KB Pojišťovnou otevírají nový zajištěný fond Stabilita. Fond je nabízen v rámci investičního životního pojištění Vital Invest novým i stávajícím klientům. Upisovací období začalo 25. 4. a končí 15. 7. 2022 (nebo do vyprodání), splatnost fondu je 6 let. Fond zajišťuje klientovi návratnost 108 % vložených prostředků ke dni splatnosti (po odečtení správních nákladů na počátku investice).

29. 4. 2022 12:00

Fond je určen klientům, kteří nechtějí podstupovat vyšší riziko poklesu hodnoty své investice ke dni splatnosti a hledají dlouhodobější investiční horizont. Při splatnosti fondu klient obdrží garantovaných 108 % investovaných prostředků nebo i zisk dle zhodnocení podkladového aktiva. Celkový výnos pro klienta může být až 30 %.

„Spolu se stoupající inflací i neustálými změnami úrokových sazeb odborníci stále častěji hovoří o investicích jako jediném způsobu, jak zachovat hodnotu majetku. V rámci fondu Stabilita nabízíme klientům garantovanou návratnost investice ve výši 108 % s celkovým výnosem až 30 %. Jde se o nejvyšší kapitálovou garanci v historii KB Pojišťovny. I to je důvod proč tuto nabídku vnímáme jako velmi atraktivní a jsme přesvědčeni, že pro klienty bude nadmíru zajímavá“

David Leiss, ředitel odboru Produktového vývoje KB Pojišťovny

Podkladem zajištěného fondu Stabilita je index Euronext Euro 50 ESG EW Decrement 50 Points. Index je založen na výkonnosti 50 předních evropských společností, které své podnikání staví na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Tyto společnosti jsou tak v souladu s ESG kritérii určenými indexem (z angl. Environment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení). Do indexu jsou zahrnuty společnosti z Rakouska, Belgie, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska a Španělska. Každá společnost je v indexu zastoupena stejným dílem a každé čtvrtletí dochází k revizi indexu. K reinvestici dividend vyplácených společnostmi dochází na denní bázi.

„Fond je nabízen v rámci životního pojištění, což skýtá další výhody, jako je například volba obmyšlené osoby, které může být v případě úmrtí investora vyplacena odpovídající částka bez toho, aniž by musela být zahrnuta do dědického řízení. Investor tak může do budoucna finančně zajistit kohokoliv, nejen blízké členy své rodiny,“ doplňuje David Leiss.  

Detaily k zajištěnému fondu Stabilita klienti naleznou na: www.kbpojistovna.cz/stabilita.