Komerční banka a MONETA Money Bank budou sdílet bankomaty

Komerční banka a Moneta Money Bank zahájily spolupráci na vzájemném sdílení svých bankomatových sítí na území České republiky. Jejím cílem je zvýšit dostupnost hotovostních služeb pro klienty obou bank a současně akcelerovat aktivity v zájmu udržitelného rozvoje.

30. 5. 2022 9:00

Klienti Komerční banky mohou od 1. června 2022 zdarma vybírat hotovost v bankomatové síti MONETA Money Bank. Klienti obou bank získají v průběhu příštího roku možnost sdílet i vkladové funkce v bankomatových sítích Komerční banky i MONETA Money Bank. Celý projekt sdílení bankomatů je velmi obsáhlý a zahrnuje vedle okamžitých benefitů pro klienty také využití duplicitních bankomatů v nových lokalitách, kde MONETA ani Komerční banka své hotovostní služby zatím nenabízejí.

„Současným trendem v Evropě je optimalizace bankomatových sítí s cílem nabídnout dostupnost služby maximálnímu počtu klientů. Spolupráce s Monetou nám umožní eliminovat duplicitní bankomaty na frekventovaných místech a současně instalovat tyto přístroje v lokalitách, kde je dostupnost výběru hotovosti nižší. V neposlední řadě je takové řešení efektivnější a udržitelné, protože dochází k nižšímu počtu dotací hotovosti, servisních výjezdů a k nižší spotřebě elektrické energie.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

„Podobné realizace vzájemného sdílení bankomatové sítě známe z řady evropských zemí, například z Nizozemska, Belgie nebo Francie, kde tato služba již řadu let přináší komfort a nezpochybnitelné benefity. Jsme proto přesvědčeni, že jsme ve spolupráci s Komerční bankou zvolili správnou cestu. V prvním kroku by toto řešení mělo zajistit vyšší dostupnost výběrů hotovosti klientům obou partnerských bank a tím zvýšit uživatelský komfort. V tom druhém pak přinese benefit v podobě významného rozšíření sítě vkladomatů, jenž jako tradiční partner živnostníků a malých firem našim komerčním klientům rádi nabídneme.“

Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank

Sdílení vybrané bankovní infrastruktury bude mít velmi pozitivní vliv na klientský zážitek a současně povede ke snížení spotřeby energií i dalších nákladů nutných k provozování oddělených bankomatových sítí. Realizace tohoto projektu se projeví také ve snížení uhlíkové stopy obou bank.

Prostřednictvím svých bankomatů KB realizovala v loňském roce 56 % objemu a 93 % z celkového počtu všech klientských hotovostních operací (výběry + vklady). Na konci roku 2021 měla KB se svými 860 přístroji 15% podíl na trhu ČR. Nadále platí, že KB je naprostou jedničkou mezi všemi bankami v počtu vkladových bankomatů. Na konci roku 2021 disponovala 502 přístroji a jejich počet i nadále roste, aktuálně jich už má 520. Bezkontaktní čtečkou je vybaveno 604 přístrojů, a i tento údaj stále roste.

Moneta Money Bank aktuálně disponuje počtem 560 bankomatů, z nichž 186 je vkladových. Klienti banky mohou v rámci určených tarifů vybírat ze všech bankomatů po celém světě zdarma.


Pavel Zúbek
Komunikace Skupiny KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz