Komerční banka boduje v rámci celosvětových indexů společensky odpovědných firem

Komerční banka se již pátým rokem nachází na předních místech společensky nejodpovědnějších firem světa. Aktuálně zazářila v ratingu MSCI ESG, kde ze stupně BBB poskočila na AA a již nyní tak splnila svůj závazek do roku 2025. V rámci indexu sestavovaném společností FTSE Russell si KB letos také polepšila: z loňského hodnocení 3,3 bodů poskočila o tři desetiny vpřed na 3,6 (z maxima 5 možných bodů). Banka se tak významně přiblížila ke splnění svého závazku, kterým je dosáhnout do roku 2025 skóre 4,0.

31. 10. 2022 10:00

„Komerční banka přistupuje ke společnosti, zaměstnancům i životnímu prostředí s respektem a zodpovědně. Naše výsledky v indexu FTSE4Good a MSCI ESG jsou důkazem toho, že se nám daří naplňovat naši strategii KB Change 2025 v oblasti udržitelného podnikání. V rámci úvěrové činnosti financujeme také projekty související s bojem proti klimatickým změnám či projekty s jasně sociálním dopadem. Podporujeme cirkulární ekonomiku a kontinuálně a systematicky se věnujeme sociální i společenské oblasti.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

FTSE4Good Index Series je jedním z hlavních světových indexů společensky odpovědných firem, který sestavuje společnost FTSE Russell (The Financial Times Stock Exchange Group). Klade si za cíl identifikovat společnosti, které jsou aktivní v přístupu k ochraně životního prostředí, udržují si vysokou úroveň v oblasti sociální i v oblasti firemního řízení. Měření je prováděno na základě globálně uznávaných standardů.

Index MSCI ESG měří řízení finančně relevantních environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí, podle metodiky založené na pravidlech k identifikaci vedoucích a zaostávajících společností z pohledu jejich expozice vůči ESG rizikům a způsobu, jak tato rizika společnosti řídí, ve srovnání s jejich konkurenty.


Michal Teubner
Komunikace KB
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz