Komerční banka dnes klientům Sberbank vyplatila přes 5 miliard Kč

Dnes v 8.00 hodin ráno začala Komerční banka vyplácet klientům Sberbank z Garančního fondu náhrady jejich vkladů. K 15.00 hodině zpracovali pracovníci KB celkem 10 360 žádostí představujících čerpání 5,3 miliardy Kč. Drtivá většina klientů Sberbank zvolila bezhotovostní převod na jiný účet vedený v ČR. V hotovosti bylo klientům vyplaceno 160 milionů Kč.

9. 3. 2022 16:00

„Na první den výplat jsme se dobře připravili, a to navzdory faktu, že jsme měli jen týden na přípravu procesů, proškolení zaměstnanců a zprovoznění systémů. Víme, jak je důležité, a to pro celý trh, aby tato operace proběhla hladce,“ říká generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka a dodává: „Dnes dopoledne jsem byl osobně na pobočce na Václavském náměstí. Nebyly zde žádné fronty, všichni bankovní poradci byli zaměstnáni procesováním požadavků příchozích. Retailoví klienti Sberbank vše vyřídili do 5 minut, firemní klienti pak nejdéle do 15 minut. Za první hodinu jsme v celé ČR odbavili přes tisíc klientů, za první dvě hodiny pak dokonce čtyři tisíce.“

Jan Juchelkagenerální ředitel Komerční banky

Ideálním a pro klienty Sberbank nejjednodušším způsobem výplaty je bezhotovostní převod, který lze provést na každé z 241 poboček Komerční banky. Převod probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. uskuteční se zpravidla do druhého pracovního dne.

„Nárok na výplatu lze uplatnit po dobu tří let, tedy až do 10. března 2025. Pokud klienti Sberbank nepotřebují finanční prostředky ihned, nemusí spěchat. Vyhnou se tak případnému náporu na pobočky KB v dalších dnech, který s sebou může nést delší čekací dobu“

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky

Klienti Sberbank nemusí vyplňovat žádný formulář. Stačí, když bankéři doloží dokumenty nutné pro převod peněz a banka převod provede na klientem vybraný účet. Na pobočce postačí prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů a právnických osob pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Pokud by klienti Sberbank upřednostnili hotovostní výplatu, je nutné navštívit jednu z vybraných 40 poboček KB s prodlouženou otevírací dobou, která oproti standardnímu režimu začíná v 8.00 hodin a trvá do 18.00 hodin (jejich kompletní seznam je možné nalézt na www.kb.cz.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz