Komerční banka financuje udržitelné technologie v Teplárně České Budějovice

Komerční banka a Teplárna České Budějovice uzavřely smlouvu o financování parního kotle na spalování dřevní štěpky. Výše úvěru je 1,6 miliardy korun se splatností v roce 2039.

31. 8. 2022 10:00

Strategickou ambicí Komerční banky je být lídrem v oblasti udržitelných investic na českém finančním trhu a v rámci skupiny SG a být v České republice vnímáni jako udržitelná banka. V rámci těchto cílů se banka zaměřuje na podporu úspory energií ve firmách i veřejném sektoru, přechod na obnovitelné zdroje energií nebo úspora vody v průmyslu a zadržování vody v krajině.

„Naším cílem je chovat se zodpovědně k prostředí, v kterém žijeme a podnikáme. V podobných projektech, které jsou zaměřeny na energetickou transformaci mohou klienti KB vždy počítat s naší plnou podporou. Skutečnost, že nezůstává pouze u slov, je nárůst zájmu o financování projektů s jasně definovaným pozitivním environmentálním nebo sociálním dopadem.“

Radka Turková, výkonná ředitelka pro Korporátní a municipální bankovnictví Komerční banky

Teplárna České Budějovice zajišťuje prostřednictvím vlastní distribuční sítě základní dodávku tepla a teplé vody pro krajské město. Zásobování průmyslových podniků, škol, nemocnice a dalších institucí tvořilo v roce 2021 více než polovinu celkových dodávek tepla. Jeho produkce probíhá při tzv. kogenerační výrobě společně s elektřinou. Tato vysokoúčinná soustava je též sdílena pro vytápění a zásobování teplou vodou v domácnostech.

„Odpovědný přístup k životnímu prostředí při bezpečných nepřetržitých dodávkách energií za stabilní a udržitelné ceny jsou základem naší Strategie pro zelené město. Tato koncepce dlouhodobé podnikatelské činnosti byla v roce 2020 jednomyslně schválena orgány 100% akcionáře, kterým je Statutární město České Budějovice. Cílem je kompletní výměna dosluhujících hnědouhelných kotlů za bezemisní zdroje, jakým bude horkovodní napáječ z nedaleké Jaderné elektrárny Temelín, a za lokální obnovitelné zdroje energie. Prvním projektem v časovém sledu je s pomocí Komerční banky zahájená výstavba kotle na biomasu v podobě dřevní štěpky. Ta se v krajské metropoli ležící uprostřed zalesněného regionu nabízí jako přirozené místní palivo. V přípravě je rovněž projekt na realizaci moderního zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) s kapacitou určenou primárně pro města a obce v Jihočeském kraji. Spolupráce s Komerční bankou je pro nás důležitá a přínosná.“

Václav Král, předseda představenstva městské teplárny

Komerční banka trvale pracuje na nabídce produktů a služeb v oblasti udržitelných financí. V rámci podpory zájmu firem i veřejného sektoru nabízí širokou škálu /celou škálu/ poradenských služeb, a to nejen v oblasti komplexního finančního poradenství, ale i dotačního poradenství, poradenství v oblastech energetiky, obnovitelných zdrojů nebo celkově při nastavení strategie udržitelnosti klienta.

Pavel Zúbek
Komunikace Skupiny KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz