Komerční banka je Inovátorem roku 2022

Komerční banka si ze slavnostního vyhlašování cen Hospodářských novin Visa Nejlepší banka, které proběhlo v podvečer 1. listopadu, odnesla cenu Inovátor roku 2022. Potvrdila tak svou silnou pozici mezi moderně a nekonvenčně smýšlejícími finančními institucemi na tuzemském bankovním trhu. Jde již o třetí ocenění tohoto typu, inovátorem byla Komerční banka vyhlášena již v roce 2011 a také 2016. Cenu Hospodářských novin za letošní rok banka získala za svůj inovativní přístup v oblasti sdílení bankomatových sítí.

2. 11. 2022 11:00

Komerční banka v první polovině letošního roku oznámila, že společně s Monetou Money Bank propojí své bankomatové sítě. Cílem aktivity je nejenom zvýšit klientský komfort a dostupnost bankomatů, ale zároveň zamezit nadbytečnému plýtvání zdroji a také energiemi. Možnost připojit se je navíc otevřená pro všechny další banky, přičemž některé z nich již o této spolupráci uvažují.

„Mám velkou radost, že naše iniciativa sdílení bankomatových sítí napříč celou republikou vzbudila takový zájem a ohlas. Inspirovali jsme se v zahraničí. Tak proč u nás ne? Zároveň tuto činnost vnímáme zvýšení dostupnosti bankovních služeb a jako další krok podporující snahu Komerční banky být lídrem v oblasti udržitelnosti a aktivního přístupu k inovacím na českém finančním trhu. Zdá se, že ani široké veřejnosti není téma udržitelnosti lhostejné, což je vynikající zpráva.“

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky

Cena Hospodářských novin Visa Nejlepší banka 2022 a Visa Nejlepší pojišťovna 2022 byla letos vyhlášena již počtrnácté. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře). Projekt má za cíl podpořit rozvoj bankovního a pojišťovacího sektoru, poskytnout veřejnosti ucelený obraz o finančním trhu a pomoci se snadněji zorientovat v produktech a službách, které finanční instituce nabízejí.

V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“. O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů.

V soutěži se také rozhoduje o tom, které finanční domy v Česku jsou nejvíce inovativní. Letos se do soutěže o nejlepšího Bankovního inovátora roku přihlásilo celkem 10 bank. O vítězi svými hlasy rozhodla veřejnost prostřednictvím online ankety.

Více o projektu na www.nejbanka.cz


Michal Teubner
Komunikace KB
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz