Komerční banka zvyšuje úročení na spořicích účtech a termínovaných vkladech

Od 16. května 2022 dochází k dalšímu navýšení úrokových sazeb na spořicích účtech, termínovaných vkladech Komerční banky a na Fondu s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest.

16. 5. 2022 13:30

Komerční banka upravuje své úrokové sazby na spořících účtech a termínovaných vkladech. Reaguje tak na ekonomickou situaci v České republice a další zvýšení sazeb Českou národní bankou.

  • Spořicí účet Bonus: zůstatek do výše 200 000 Kč celkem 2,5 % p. a. (celkové úročení se skládá ze základní úrokové sazby 2,0 % p. a. a bonusové úrokové sazby 0,5 % p. a.);
  • Spořící učet Junior: zůstatek do výše 100 000 Kč celkem 3 % p.a.;
  •  Fond s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest:
    až 3,3 % p. a.


Komerční banka dále nabízí termínovaný vklad na 1 rok se sazbou 3,3 %. Spořící účty slouží klientům spíše jako vhodný nástroj pro tvorbu krátkodobých rezerv. Pro účely konzervativní investice často využívají právě Fond s garantovaným zhodnocením v rámci investičního životního pojištění Vital Invest, jehož úročení pro nové klienty bude 3 % p. a. respektive 3,3 % p.a. Výhodou tohoto produktu je nejen jistota návratnosti prostředků, ale také volba obmyšlené osoby, které může být v případě úmrtí investora vyplacena odpovídající částka bez toho, aniž by musela být zahrnuta do dědického řízení. Investor tak může do budoucna finančně zajistit kohokoliv, nejen blízké členy své rodiny. Více informací naleznete na www.kbpojistovna.cz/vital-invest.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz