SGEF získal 3,9 miliardy korun na rozvoj malých a středních podniků a municipalit

Guvernér Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) Carlo Monticelli a generální ředitel SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF) Reinhold Knödl podepsali smlouvu o zvýhodněném financování na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje malých podniků a zlepšení veřejné infrastruktury v České republice a na Slovensku. Celková výše smlouvy je 150 milionů eur, což přibližně odpovídá 3,9 miliardám korun.

17. 5. 2022 13:00

Smlouva usnadní malým a středním podnikům přístup k dlouhodobému financování pro realizaci jejich investičních projektů, což bude mít přímý pozitivní dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost. Spolupráce CEB a SGEFu podpoří také regionální a místní samosprávu a subjekty poskytující veřejné služby, zejména veřejnou dopravu.

„Podpora malých a středních podniků je základem sociálního a ekonomického oživení. Velmi nás těší, že můžeme financovat projekty, které povedou k prosperitě malých podniků a které zlepší veřejnou infrastrukturu a služby občanům.“

Carlo Monticelli, guvernér CEB

V České republice a na Slovensku sektor malých a středních podniků zaměstnává více než polovinu celkové pracovní síly a tvoří více než 99,9 % všech společností soukromého sektoru. Zvýhodněné financování ze zdrojů CEB tak bude mít významný pozitivní dopad na zaměstnanost a ekonomický růst v obou zemích. Je určeno mimo jiné pro pořízení autobusů nebo tramvají pro příměstskou, městskou a vnitroměstskou hromadnou dopravu a na modernizaci a rozšíření dopravních sítí.

„Spolupráce s CEB pomáhá přeměnit vnímání SGEFu jako společnosti zaměřené na financování strojového vybavení na společnost, která přispívá k lepší sociální situaci a infrastruktuře v Čechách a na Slovensku,“ uvedl generální ředitel SGEF Reinhold Knödl.

Michal Teubner
Komunikace Skupiny KB
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Kamila Nosková
Communication and Marketing Specialist
+420 725 811 204
kamila.noskova@sgef.cz