Skupina KB pomáhá klientům v rámci akce Milostivé léto

Klienti Komerční banky a dceřiných společností ESSOX a Modrá pyramida stavební spořitelna, kteří se dostali do exekuce v důsledku nesplácení svých úvěrů, mohli až do konce ledna 2022 požádat o možnost zaplatit bance pouze jistinu úvěru. K datu ukončení evidujeme více než 120 klientů, kteří projevili zájem nabídky využít a celková dlužná suma dosáhla téměř 15 milionů korun.

31. 1. 2022 10:00

Iniciativa Komerční banky a společností z její finanční skupiny se vztahovala na dluhy, které vznikly nesplácením úvěrových produktů, které byly poskytnuty fyzickým osobám (občanům a podnikatelům) – jmenovitě hypoték, spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, kontokorentních úvěrů a podnikatelských úvěrů – a jsou exekučně vymáhány.

„Naši klienti mají obecně velmi vysokou platební morálku. Přesto chápeme, že v životě mohou nastat situace, které části z nich nedovolí plně dostát závazkům. Protože jsme vždy připraveni nabídnout klientům pomoc, zapojili jsme se také do akce Milostivé léto, podobně jako tomu bylo v případě poskytování odkladů splátek během covidové pandemie“ 

Miroslav Hiršl, člen představenstva Komerční banky zodpovědný za retailové bankovnictví

Klienti, kteří nabízenou možnost využijí, musejí společnostem ze skupiny Komerční banky zaplatit jistinu úvěru nejpozději do konce února 2022. Současně jsme připraveni pomoci i klientům, kterým se nepodaří zajistit potřebné prostředky do stanoveného data a individuálně se budeme jejich případům věnovat.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz