Společně se zaměstnanci poskytne Skupina KB 20 milionů korun na pomoc Ukrajině

Celková suma směřující z KB na pomoc Ukrajině dosáhla 20 milionů korun! Vedle Skupiny Komerční banky, která poskytla 10 milionů, se prostřednictvím Nadace KB Jistota zapojili i sami zaměstnanci. Jejich sbírku, která přinesla 5 milionů korun pak Nadace zdvojnásobila.

21. 4. 2022 13:00

Prostředky ze sbírky, které se díky zaměstnancům Skupiny KB podařilo shromáždit, budou dle rozhodnutí správní rady Nadace KB Jistota poskytnuty na akutní pomoc uprchlíkům na území České republiky a jejich integraci. Celkem 800 tisíc korun bude věnováno Českému červenému kříži na nezbytnou a velmi důležitou předlékařskou první pomoc, zdravotní dozor, psychosociální podporu i pomoc se zajištěním ubytování, kterou ČČK poskytuje v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině prostřednictvím svých dobrovolníků. Dále na Adaptační programy pro dospělé formou akreditovaných kurzů pečovatelek, sanitářů či pracovníků v sociálních službách.

Dalších 2,5 milionu korun darujeme humanitární organizaci ADRA na pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny. Ty budou použity na komunitní setkávání, posílení znalosti českého jazyka a následnou pracovní a sociální integraci. Aktivity jsou a budou organizovány v rámci dobrovolnických center ADRA ve 13 městech České republiky. Část prostředků bude také využita na přímou podporu rodin ubytovaných ve školicím středisku KB na Palmovce.

„Považuji za samozřejmost, že v zemích s vysokou mírou sociální a ekonomické vyspělosti lidé pomáhají těm, kteří se dostanou do obtížných životních situací. A nezáleží na tom, jestli jde o jednotlivce, nebo jako v tomto případě o tisíce osob. Velmi mě proto těší vlna solidarity, která vzešla od zaměstnanců Skupiny KB,“ říká Jan Juchelka, generální ředitel KB a předseda správní rady Nadace KB Jistota.

"Podpory Komerční banky a jejích zaměstnanců si velice vážíme. Válka je katastrofou nebývalého rozsahu a solidarita druhých je tím, co nám umožňuje pomáhat těm, které válka postihla,“ uvedl Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.    

Finanční prostředky ve výši 10 milionů korun, které poskytla Skupina Komerční banky Českému Červenému kříži na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině již pomáhají a zachraňují lidské životy. Finanční podpora byla poskytnuta Českému červenému kříži, který zajišťuje společně s Mezinárodním výborem Červeného kříže a Ukrajinským Červeným křížem neutrální, nezávislou a nestrannou humanitární zdravotnickou pomoc na území Ukrajiny. Český Červený kříž je ve stálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem a aktivně se podílí na poskytované pomoci. Prostředky z mimořádné okamžité pomoci Skupiny KB byly využity na zdravotnický materiál pro traumasety, které jsou určené pro poskytování první pomoci, na vybavení pro ukrajinské nemocnice dle požadavků Ukrajinského Červeného kříže i na asistenční pomoc uprchlíkům na území České republiky.

Školící středisko plné dětského smíchu a naděje

Školicí středisko KB v Praze na Palmovce je již druhý měsíc domovem pro maminky, jejich děti a několik babiček prchající před válkou z Ukrajiny. V současnosti je zde ubytováno 40 žen a 51 dětí, které mají zajištěnou celodenní stravu i jednorázový příspěvek na nejnutnější výdaje. Ve školících místnostech probíhají lekce češtiny, informační schůzky s Českým červeným křížem a doprovodný program pro děti. Zaměstnanci pomohli vybavit dětský koutek i šatníky rodin a aktivně průběžně pomáhají s další materiální pomocí, tlumočením nebo programem pro děti.