• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • „Zadělejte dětem na budoucnost co nejdřív“ doporučuje rodičům KB Penzijní společnost. A motivuje je bonusem 1 000 Kč

„Zadělejte dětem na budoucnost co nejdřív“ doporučuje rodičům KB Penzijní společnost. A motivuje je bonusem 1 000 Kč

KB Penzijní společnost připomíná v aktuální marketingové kampani novým klientům, kteří založí dětské Doplňkové penzijní spoření, možnost obdržet akční bonus 1 000 korun. Tento bonus lze získat až do konce letošního roku při minimálním měsíčním příspěvku 500 korun. Přispívat dětem na penzijní spoření může kdokoliv z rodiny a výši příspěvku je možné libovolně měnit.

Češi jsou zvyklí svým potomkům pomoci při startu do života. Někteří spoří do slamníku, jiní využívají spořicí účty. Ne všichni však vědí o možnosti uzavřít dětské Doplňkové penzijní spoření prakticky ihned po narození dítěte

19. 7. 2022 13:45

„Pokud začneme dětem ukládat od narození 1 000 korun měsíčně, mohou mít v 18 letech již stovky tisíc korun. Třetinu vlastních příspěvků si přitom v 18 letech mohou vybrat a použít ji třeba na bydlení, školné nebo jazykový kurz.“

Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel KB Penzijní společnosti

Právě dlouhodobost této investice je její hlavní výhodou, kdy po malých částkách je možné naspořit do plnoletosti potomka několik set tisíc korun dle zvolené strategie spoření.

Z nedávného průzkumu KB Penzijní společnosti vzešlo, že lidi motivuje především získání státní podpory, možnost většího zhodnocení investice než na běžném účtu, možnost výběru jedné třetiny v průběhu spoření a to, že přispívat mohou třeba i prarodiče. Dětské Doplňkové penzijní spoření tak může být skvělým dárkem vnoučátkům do kolébky, jehož hodnotu docení až půjdou třeba studovat.

Graf penzijní spoření

„Z našich interních dat vyplývá, že dětské penzijní spoření bývá nejčastěji uzavíráno do jednoho roku od narození dítěte,“ prozrazuje Vladimír Jeřábek. Průměrný měsíční příspěvek dětského spoření u klientů KB Penzijní společnosti činí 534 Kč, přičemž doposud nejvyšší mimořádně uložená částka v roce 2022 je 550 tisíc Kč.

KB Penzijní společnost nabízí bonus 1 000 Kč nejen k dětskému spoření, ale také k on-line sjednaným smlouvám penzijního spoření přes KB Mobilní banku, které budou uzavřeny do konce tohoto roku.

Výhody doplňkového penzijního spoření pro děti:

  • státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
  • možnost výběru 1/3 vlastních příspěvků v 18 letech a po 10 odspořených letech
  • na smlouvu může přispívat více osob, např. rodiče i prarodiče
  • výši příspěvku lze kdykoliv zdarma změnit
  • jeden z nejlevnějších investičních produktů na trhu s možností měnit strategii spoření


Informace o probíhající akci jsou klientům k dispozici na www.kb.cz/psdeti, www.kb.cz/penzijko.

-----------

O průzkumu:

Průzkum Češi a penzijko KB Penzijní společnosti proběhl on-line za pomoci nástroje Instant Research výzkumné agentury Ipsos. Sběr dat probíhal v únoru 2022 a zúčastnilo se ho 1 050 respondentů v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti a místa bydliště.

Upozornění: Upozorňujeme, že s Doplňkovým penzijním spořením jsou spojena jistá rizika - hodnota investice není garantována a může kolísat v závislosti na vývoji trhu.


Pavel Zúbek
Komunikace Skupiny KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz

Veronika Ďuranová
Komunikace KB PS
+420 725 831 849
vduranova@kbps.cz