• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • V KB Penzijní společnosti získávají klienti vyšší státní podporu i díky bonusu z kreditní karty

V KB Penzijní společnosti získávají klienti vyšší státní podporu i díky bonusu z kreditní karty

Komerční banka obohatila penzijní účty svých klientů v roce 2022 o téměř 84 milionů Kč. Tento bonus obdrželo 49 tisíc klientů, kteří průměrně získali na své penzijní spoření 1 718 Kč. Klienti, kteří používají kreditní karty Komerční banky (Lady karta a A karta), obdrží na účet svého penzijního spoření u KB Penzijní společnosti bonus ve výši 1 % z objemu všech bezhotovostních plateb kartou, a to až do výše 6 000 Kč ročně (max. 500 Kč/měsíc).

22. 6. 2023 14:00

Jak to funguje?

Celkový bonus z kreditní karty je rozpočten do jednotlivých měsíců následujícího roku, na základě plateb v předchozím roce. O tento bonus se automaticky navýší sjednaný příspěvek účastníka. Díky tomu klient dostane nejen bonus z plateb kartou, ale může získat i vyšší státní příspěvek, případně i daňovou úlevu.

„Běžným využíváním kreditní karty KB tak klient KB Penzijní společnosti získá až tři bonusy najednou. Díky synergii kreditní karty a penzijního spoření mohou klienti za několik let nastřádat velmi zajímavou částku.“

Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti

TIP v souvislosti s navrhovanou vládní úpravou podmínek pro nárok na státní příspěvek: 

  • Pro klienty, kteří si platí minimální částku pro získání státního příspěvku (tedy 300 Kč/měsíčně), může bonus z kreditní karty zajistit dosažení nové minimální hranice nutné pro výplatu státního příspěvku ve výši 500 Kč/měs., v případě, že si příspěvek klienti sami nenavýší.
  • Tento bonus může rovněž kompenzovat ztrátu státního příspěvku i klientům, kteří mají přiznaný starobní důchod z důchodového pojištění a dle návrhu nebudou již mít na státní příspěvek nárok.

Upozornění: Upozorňujeme, že s Doplňkovým penzijním spořením jsou spojena jistá rizika - hodnota investice není garantována a může kolísat v závislosti na vývoji trhu.

Šárka Nevoralová
Tisková mluvčí Skupiny KB
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Veronika Ďuranová
Komunikace KB PS
+420 725 831 849
vduranova@kbps.cz