Valná hromada KB schválila výsledky hospodaření za rok 2022

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním schválili:

20. 4. 2023 17:00

Řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 17 571 697 925,55 Kč takto:

  • Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí 11 482 776 289,20 Kč;
  • Nerozdělený zisk minulých let činí 6 088 921 636,35 Kč. 


 Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 60,42 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 2. května 2023. Dividenda se stává splatnou ke dni 22. května 2023.

Účetní závěrky jsou součástí Výroční zprávy banky za rok 2022.

Valná hromada zvolila novou nezávislou členku dozorčí rady paní Marii Doucet a znovu zvolila paní Petru Wendelovou členkou dozorčí rady a členkou výboru pro audit.

Valná hromada schválila Zprávu o odměňování za rok 2022 a určila jako externího auditora Komerční banky pro rok 2023 opět společnost Deloitte Audit, s. r. o., a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.