Valná hromada KB schválila výsledky hospodaření za rok 2023

24. 4. 2024 17:00

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě svým hlasováním schválili:

Řádnou účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku mezi akcionáře v celkové výši 15 709 471 831,60 Kč takto:

(i)    zisk za rok 2023 v celkové výši 14 573 669 851,99 Kč
(ii)    z nerozděleného zisku minulých let částku 1 135 801 979,61 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 82,66 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 6. května 2024. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2024.

Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s. za rok 2023. 

Valná hromada rozhodla o změně stanov, která umožní elektronickou (distanční) účast na valné hromadě. 

Valná hromada zvolila paní Delphine Garcin-Meunier členkou dozorčí rady a členkou výboru pro audit. 

Valná hromada zvolila pana Petra Dvořáka členem výboru pro audit.

Valná hromada schválila Zprávu o odměňování za rok 2023 a určila jako externího auditora Komerční banky a auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti pro rok 2024 společnost KPMG Česká republika Audit, a to i pro pobočku Komerční banky umístěnou na území Slovenské republiky.

Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz