Sdílíme bankomaty

Vybírejte hotovost zdarma debetní kartou
i z bankomatů MONETA Money Bank,
Air Bank a Unicredit Bank

Od 1. 2. 2023 můžete vybírat z více než 2000 bankomatů po celé ČR

Bankomaty nově najdete na místech, kde předtím chyběly

Šetříme energii a snižujeme uhlíkovou stopu všech zapojených bank

Za projekt sdílení bankomatů jsme získali cenu Bankovní inovátor 2022

Co přináší sdílení bankomatů

Od 1. června 2022 můžete vybírat zdarma debetními kartami v bankomatech MONETA Money Bank a zobrazit si zůstatek na účtu. Od 1. února 2023 máte stejnou možnost nově také v bankomatech Air Bank a UniCredit Bank

Tímto projektem reagujeme na současný evropský trend sdílení bankomatů. Cílem je zrušení duplicitních bankomatů – když na jednom místě stojí blízko sebe dva sdílené bankomaty, jeden z nich zrušíme a místo toho ho instalujeme jinde, kde předtím zcela chyběl. O tom, kam duplicitní bankomaty přesuneme, hlasovalo v loňském roce více než 5 000 z vás. Lokality, na kterých už stojí přesunutý bankomat, průběžně označujeme na mapě, kterou najdete na www.mamenavyber.cz.

Ke spolupráci v oblasti sdílení bankomatů jsme vyzvali také ostatní banky na trhu. První vlaštovkou byla spolupráce s MONETA Money Bank, následně se do projektu zapojily také Air Bank a Unicredit Bank. Doufáme, že do budoucna se k nám přidají i další banky.

Děkujeme, že jste ocenili náš projekt sdílení bankomatů

Za inovativní přístup v oblasti sdílení bankomatových sítí jsme získali prestižní ocenění Bankovní inovátor 2022. Cenu každoročně udílí Hospodářské noviny v rámci soutěže Visa Nejlepší banka. O vítězi kategorie Bankovní inovátor jste rozhodli svými hlasy prostřednictvím online ankety.

Časté otázky

Od 1. 6. 2022 můžete vybírat hotovost zdarma z bankomatů MONETA Money Bank, a to neomezeně. Od 1. 2. 2023 máte tuto možnost nově také v bankomatech AirBank a UniCredit Bank. Výběry hotovosti ze všech bankomatů MONETA Money Bank, AirBank a UniCredit Bank jsou pro klienty Komerční banky zdarma. To se týká výběrů debetními kartami – včetně firemních.

V případě kreditních karet od KB se výběry hotovostí na bankomatech MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank řídí stejnými podmínkami platnými pro výběry na bankomatech KB.

V této fázi je možné (vedle výběru hotovosti) zobrazit si zůstatek na účtu vedeném v Komerční bance. I tato služba je pro klienty KB zdarma.

Když vybíráte hotovost v bankomatech MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank, je to stejné, jako kdybyste vybírali v bankomatové síti KB. Možnost dvou výběrů v cizích bankomatech v ČR a ve vybraných evropských státech klientům KB tak nadále zůstává.

Současně budeme duplicitní bankomaty (sdílené bankomaty, které jsou na jednom místě blízko sebe, např. v nákupních centrech) přemisťovat do lokalit, kde ani jedna z bank své bankomaty nemá, a zvýšíme tak komfort i pro klienty z těchto oblastí.

Sdílení bankomatů také povede ke snížení spotřeby energií i dalších nákladů nutných k provozování oddělených bankomatových sítí (např. dotace hotovostí, náklady na údržbu). Realizace tohoto projektu se projeví také ve snížení uhlíkové stopy všech zapojených bank. Znovu se o něco přiblížíme udržitelnému podnikání.

Klienti KB zatím nemůžou na bankomatech MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank vkládat hotovostzměnit PINodblokovat aktivaci KB Klíče nebo aktivovat platební kartu pomocí aktivačního tlačítka. Aktivaci karty je možné provést pouze výběrem hotovosti.

Primárním cílem této spolupráce nejsou úspory. Cílem pro všechny zapojené banky je především zvýšení komfortu zákazníků, lepší dostupnost bankomatů mimo centra velkých měst a udržitelnější provoz bankomatové sítě.

Pokud v této souvislosti hovoříme o úsporách, pak zejména ve vztahu k udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Průměrný náklad na roční provoz jednoho bankomatu závisí na více faktorech. Záleží, o jaký typ bankomatu jde, zda čistě výběrový, vkladový nebo recyklační a na výši nájemného v dané lokalitě. Obecně ale můžeme konstatovat, že je to do 500 tisíc Kč ročně (vč. DPH). 

Průměrná roční spotřeba je cca 2 400 kWh.

Za vysokou spotřebou stojí technika provozu bankomatu, kdy kromě nepřetržitého připojení (el. zdroj, řídicí počítač, dotykový monitor, prvky datové konektivity a zabezpečení, osvětlení atd.) je nutný vyšší odběr elektrické energie k motorovým pohonům mechanických částí bankomatu při každé transakci. V neposlední řadě je to i integrované topení, které udržuje stabilní provozní teplotu a plnou funkčnost bankomatu v chladných obdobích, především u vnějších bankomatů instalovaných ve zdi budov.

Projekt sdílení bankomatové sítě tak bude představovat významnou úsporu energie a tím i snížení uhlíkové stopy, protože při výrobě 2400 kWh elektřiny vznikne téměř jedna tuna CO2.

Podmínky používání bankomatů (včetně poplatků) zůstávají pro klienty Komerční banky beze změny. Debetní kartou tedy můžete vybírat z bankomatů MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank zdarma. 

Výběry kreditní kartou můžou být zpoplatněné podle vaší smlouvy ke kreditní kartě.

Ano, v řadě evropských zemí existuje podobná spolupráce bank v oblasti sdílení bankomatových sítí, např. v Holandsku, Belgii, Švýcarsku nebo i ve Francii, kde záměr sdílet bankomatové sítě ohlásily 3 velké francouzské banky včetně Société Générale, do jejíž skupiny patří i Komerční banka.

Z bankomatů MONETA Money Bank už od 1. 6. 2022. Z bankomatů Air Bank a UniCredit Bank nově od 1. 2. 2023.

Podnikáme udržitelně

Podívejte se, co dalšího jako banka děláme pro udržitelnou budoucnost.

Více informací