Nahlédněte do Národní galerie Praha s Benem Cristovao

Naše spolupráce

Jsme stabilní a dlouhodobý partner českého umění a kultury. Je pro nás ctí podporovat ty, kdo jsou ve svém oboru nejlepší. Vysoce si ceníme práce Národní galerie Praha a věříme, že společným partnerstvím přiblížíme svět umění široké veřejnosti.

Příkladem naší spolupráce s Národní galerií Praha je originální soutěž „Cena Empatie“, jejímž cílem bylo ocenit kreativní projekty se sociálním a environmentálním přesahem. Umělecké instalace vítězek Romany Drdové a Lenky Záhorkové byly po několik měsíců k vidění v Malé dvoraně Veletržního paláce.

O partnerovi

Národní galerie Praha je státní organizace, která spravuje největší sbírky výtvarného umění v České republice. Po pařížském Louvru patří tato druhá nejstarší galerie k nejvýznamnějším v Evropě. V jejích sbírkách se nachází vrcholná díla českého i světového výtvarného umění a jsou umístěna v nádherných historických objektech – klášteře sv. Anežky České, paláci Kinských, Salmovském paláci, Schwarzenberském paláci, Šternberském paláci, Valdštejnské jízdárně a Veletržním paláci.

Sleva pro naše klienty

Abyste si mohli užít návštěvu galerie ještě o něco více, připravili jsme pro vás speciální slevu 20 %, kterou lze uplatnit na vstupenku na veškeré výstavy a stálé expozice Národní galerie Praha. K získání slevy stačí být držitelem platební karty KB.

Více informací >

NAHLÉDNĚTE DO NÁRODNÍ GALERIE S BENEM CRISTOVAO

Sbírková expozice „1918⁠–⁠1938: První republika“
Veletržní palác

Sbírková expozice umístěná v budově Veletržního paláce pod názvem „1918⁠–⁠1938: První republika“ vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918⁠–⁠1938. Součástí expozice jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen, August Brӧmse, Maxim Kopf, Wenzel Hablik ad.) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, ad.), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

Sbírka se neomezuje pouze na výtvarná umělecká díla, ale má i mezioborové přesahy formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,...).

Sbírková expozice „1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století“
Veletržní palác

Sxpozice ve Veletržním paláci pod názvem „1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století“ propojuje domácí umění s tím zahraničním. Představuje například slavnou Pannu Gustava Klimta i díla Egona Schieleho, Edvarda Muncha, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha či Pabla Picassa! Výběr děl reprezentuje více než čtyři sta padesát děl od 150 autorů ve třech hlavních kapitolách: Člověk, Svět a Ideje. Expozice zahrnuje vedle malby také sochařství. Volná plastika doprovází obrazy, veřejná plastika tvoří zvláštní oddíl, který s ohledem na vybraný přístup a dostupnost exponátů parafrázuje tři základní témata v oddílech Architektura, Pomník a Náhrobek.

Výstava se pokouší divákovi představit to zásadní, co se v českých zemích a především ve Francii odehrávalo a je v majetku Národní galerie Praha. Od autoportrétů přes rodinné i ty oficiální, obrazy mapující život měst, kaváren či bulvárů, od romantických krajinomaleb až po realistické ztvárnění. Nevynechává ani díla s historickou, náboženskou či mytologickou tématikou. A tak se mnohdy vedle sebe ocitají díla nejen z různých období, ale zcela rozdílných výtvarných technik. Může být až zarážející a pro českého diváka překvapivé, jak se mohou zdánlivě naprosto odlišné obrazy vedle sebe ocitnout – kupříkladu nádherně romanticky realistická Mánesova Josefína vedle kubisticky syrového a až na dřeň jdoucího Picassova portrétu Nahé ženy.

OHLÉDNUTÍ ZA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI VÝSTAVAMI V NGP

 

Buddha zblízka

Výstava vás seznámí s historií buddhistického umění a postavou Buddhy Šákjamuni. Dozvíte se, co přináší jeho učení a jakými cestami se buddhismus šířil z Indického subkontinentu až do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí.

Valdštejnská jízdárna do 24. 4. 2022

 

Kdo byl Buddha Šákjamuni?

Úvod výstavy Buddha zblízka seznámí návštěvníky s rozmanitostí s jakou postavu zakladatele buddhismu zobrazovali umělci v oblastech, kam se jeho učení rozšířilo. Následují díla s náměty legend ze života Buddhy a díla informující o  základních směrech buddhismu.

 

Falza? Falza!

Výstava vás zajímavou formou provede světem uměleckých falz. Zjistíte, jak, kdy a za jakým účelem mohou vznikat repliky, kopie, napodobeniny a falza a jaký je mezi nimi rozdíl. Uvidíte falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století.

Šternberský palác do 1. 5. 2022

 

Digitální blízkost

Obrazovka se v poslední době stala tím, co nejčastěji držíme v ruce, a moderní  technologie tak plíživě pronikla hluboko do našeho soukromí. Výstava vám proto nabídne odpovědi na otázku, jak se po virtuální zkušenosti, posílené pandemickou situací, proměnilo naše pojetí  soukromí a intimity a jaký vliv má technologie na mezilidské vztahy.

Veletržní palác do 10. 7. 2022

Další informace

Podmínky pro uplatnění slevy

Sleva 20 % je určena pro klienty a držitele platebních karet Komerční banky, a.s. a může být čerpána pouze oprávněným držitelem platební karty KB. Slevu není možné uplatnit na vstupenky pro další osoby. Uplatnění slevy je třeba oznámit na pokladně Národní galerie Praha a prokázat se platnou platební kartou KB. Sleva není poskytována automaticky platebním terminálem, slevu zpracovává obsluha pokladny na základě žádosti klienta a předložení karty.

Sleva 20 % se vztahuje na PLNÉ VSTUPNÉ zakoupené na pokladnách NG Praha do všech stálých sbírkových expozic a výstav NG Praha a je možné ji využít opakovaně.

Sleva se nevztahuje na již zvýhodněné či snížené vstupné:
Do sbírkových expozic:

  • Vstupné pro seniory nad 65 let
  • Vstupné pro držitele platných mezinárodních učitelských průkazů ITIC
  • 10denní vstupenku do všech sbírkových expozic NGP

Do krátkodobých výstav:

  • Vstupné pro studenty od 10 do 26 let s platným průkazem o studiu ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26
  • Vstupné pro seniory nad 65 let
  • Vstupné pro držitele platných mezinárodních průkazů ITIC
  • Rodinné vstupenky

Vstupné v rámci členského programu Klub přátel NGP – kategorie Přítel, Přítel plus, Rodina, Senior, Podporovatel

Bližší informace o vstupech do NG Praha a sníženém vstupném najdete na webu Národní galerie Praha.

Vstupné a objednávky akcí 

Podmínky pro zvýhodněná vstupné (215 kB, PDF)

„Cena Empatie“ je společný projekt Komerční banky a Národní galerie Praha.

V roce 2019 byla pod hlavičkou Ceny Empatie vyhlášena první otevřená soutěž, jejímž cílem bylo podpořit výtvarné projekty se sociálním a environmentálním rozměrem.

Cílem soutěže bylo podpořit vznik nového uměleckého díla v jakékoliv výtvarné formě, která přesahuje hranice výtvarného umění a originálním a aktivním způsobem se dotýká některého ze současných palčivých společenských problémů. Jedním z hlavních důvodů vzniku tohoto projektu byl záměr podpořit umělce a umělkyně působící na české výtvarné scéně, a to bez ohledu na věk národnost nebo příslušnost ke komunitě. Mezi další důvody patřila podpora vybraných umělců na jejich umělecké cestě, a to za pomoci Národní Galerie Praha, která umožnila vítězná díla vystavit.

V listopadu 2021 Národní galerie Praha a Komerční banka v Malé dvoraně pražského Veletržního paláce představily první vítězné projekty Ceny Empatie.

Podporu získaly umělecké záměry, které přesahovaly  hranice výtvarného umění a kreativně vytvářely příležitosti pro vzájemnost a soužití v rámci společenského i životního prostředí.

ROMANA DRDOVÁ se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, do které vnáší svědomité uvažování o možnostech, jak kreativně nakládat s produktovým odpadem z různých průmyslů. Tvorba umělkyně nabírá podobu módy, kterou chce měnit naše myšlení směrem k udržitelnosti.

LENKA ZÁHORKOVÁ vytváří mezigenerační dialog a příběhy seniorů zaznamenává do porcelánového nádobí, aby tyto zkušenosti mohly být uchovány pro celou společnost. Její projekt upozorňuje na problémy spojené se stářím a především nese myšlenky o hodnotách, které stáří přináší.

partnerská EDICE na MOJEKARTA.cz

Pořiďte si platební kartu s unikátním designem světoznámého díla.

Mojekarta.cz → Galerie → Národní Galerie Praha