V souladu s § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Komerční banka, a.s. oznamuje, že uzavře partnerství se společností Worldline v oblasti zpracování karetních plateb pro obchodníky.