V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

img-nejvetsi-akcionari-kb-201309

(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 31. 12. 2015)