V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část III čl. 7 odst. 5 písm. c) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.

img-nejvetsi-akcionari-kb-201212

(dle výpisu z registru emitenta převzatého od Centrálního depozitáře cenných papírů k 31. 12. 2012)