Chraňte své cennosti
před ztrátou či krádeží

BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY
Na více než 130
pobočkách

Uložte cennosti až do 10 mil. Kč

Vše podléhá bankovnímu tajemství

Ručíme za majetek dle zákona a smlouvy

Pojištění proti krádeži, vandalismu i živelné události

Vybrané položky ceníku

Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně, objem do 15 000 cm3 vč.
2 000 Kč + 21 % DPH
Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně, objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.
3 500 Kč + 21 % DPH
Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně, objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.
5 000 Kč + 21 % DPH

Sjednejte si

ZAVOLEJTE MI

Vyplňte své telefonní číslo ve formuláři. My vám zavoláme a vyřešíme vše společně.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Úschova cenností a listin až do 10 milionů Kč 
 • Za uložený majetek odpovídáme v souladu s platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou
 • Bezpečnostní schránku můžete užívat sami nebo zmocnit další osoby
 • Informace o uživatelích, zmocněných osobách a činnostech spojených s touto službou podléhají bankovnímu tajemství

V bezpečnostní schránce nesmíte uschovat:

 • Zbraně a střeliva
 • Výbušné, snadno zápalné, hořlavé nebo jinak nebezpečné předměty
 • Předměty podléhající zkáze
 • Předměty vyžadující pro úschovu specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole
 • Předměty, jejichž přechovávání je v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem
 • Investiční cenné papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • Věci s vyšší hmotností než 15 kg – výjimkou je schránka, pod níž se jiná nenachází, a to dle místních podmínek

Uložený majetek je pojištěný proti poškození, zničení nebo ztrátě v důsledku:

 • Odcizení (krádež vloupáním nebo loupežné přepadení)
 • Vandalismu (úmyslné poškození nebo zničení)
 • Živelných nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, sesuv, vichřice, náraz vozidla, vodovodní škody)

 

 • Charakter této služby poskytuje klientovi naprostou diskrétnost a pouze klient ví, co má v bezpečnostní schránce uloženo. V té souvislosti banka upozorňuje, že je tedy zcela na klientovi, aby v případě potřeby prokázal obsah schránky
 • Cena za pronájem závisí na hodnotě uložených předmětů a velikosti schránky
 • Poplatek hradíte vždy předem na další období
 • Klienti s běžným účtem KB jsou cenově zvýhodněni