Pronájem bezpečnostních schránek

Bezpečné místo pro úschovu vašich cenností.

Chraňte své cennosti
před ztrátou či krádeží

BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY
Na více než na 160
pobočkách

Uložte cennosti až do 10 mil. Kč

Vše podléhá bankovnímu tajemství

Ručíme za majetek dle zákona a smlouvy

Pojištění proti krádeži, vandalismu i živelné události

Vybrané položky ceníku

Pro klienty Skupiny KB - S hodnotou uschovaných předmětů
do 1 mil. Kč včetně Objem do 15 000 cm krychlových vč.
1 020 Kč + 21 % DPH
Pro klienty Skupiny KB - S hodnotou uschovaných předmětů
do 1 mil. Kč včetně, Objem od 15 000 do 30 000 cm krychlových vč.
2 040 Kč + 21 % DPH
Pro klienty Skupiny KB - S hodnotou uschovaných předmětů
do 1 mil. Kč včetně, Objem od 30 000 do 50 000 cm krychlových vč.
3 060 Kč + 21 % DPH

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Úschova cenností a listin do 1 milionu nebo 10 milionů Kč pro naše klienty
 • Za uložený majetek odpovídáme v souladu s platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou
 • Bezpečnostní schránku můžete užívat sami nebo zmocnit další osoby
 • Informace o uživatelích, zmocněných osobách a činnostech spojených s touto službou podléhají bankovnímu tajemství

V bezpečnostní schránce nesmíte uschovat:

 • Zbraně a střeliva
 • Výbušné, snadno zápalné, hořlavé nebo jinak nebezpečné předměty
 • Předměty podléhající zkáze
 • Předměty vyžadující pro úschovu specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole
 • Předměty, jejichž přechovávání je v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem
 • Investiční cenné papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • Věci s vyšší hmotností než 15 kg – výjimkou je schránka, pod níž se jiná nenachází, a to dle místních podmínek

Uložený majetek je pojištěný proti poškození, zničení nebo ztrátě v důsledku:

 • Odcizení (krádež vloupáním nebo loupežné přepadení)
 • Vandalismu (úmyslné poškození nebo zničení)
 • Živelných nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, sesuv, vichřice, náraz vozidla, vodovodní škody)

 

 • Charakter této služby poskytuje klientovi naprostou diskrétnost a pouze klient ví, co má v bezpečnostní schránce uloženo. V té souvislosti banka upozorňuje, že je tedy zcela na klientovi, aby v případě potřeby prokázal obsah schránky
 • Cena za pronájem závisí na hodnotě uložených předmětů a velikosti schránky
 • Poplatek hradíte vždy předem na další období
 • Naši klienti jsou cenově zvýhodněni