Chraňte své cennosti
před ztrátou či krádeží

BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY
Na více než na 160
pobočkách

Uložte cennosti až do 10 mil. Kč

Vše podléhá bankovnímu tajemství

Ručíme za majetek dle zákona a smlouvy

Pojištění proti krádeži, vandalismu i živelné události

Vybrané položky ceníku

Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů
do 10 mil. Kč včetně, objem do 15 000 cm krychlových vč.
1 500 Kč + 21 % DPH ročně
Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů
do 10 mil. Kč včetně, objem od 15 000 do 30 000 cm krychlových vč.
2 500 Kč + 21 % DPH ročně
Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů
do 10 mil. Kč včetně, objem od 30 000 do 50 000 cm krychlových vč.
3 500 Kč + 21 % DPH ročně

Sjednejte si

ZAVOLEJTE MI

Vyplňte své telefonní číslo ve formuláři. My vám zavoláme a vyřešíme vše společně.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Úschova cenností a listin až do 10 milionů Kč 
 • Za uložený majetek odpovídáme v souladu s platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou
 • Bezpečnostní schránku můžete užívat sami nebo zmocnit další osoby
 • Informace o uživatelích, zmocněných osobách a činnostech spojených s touto službou podléhají bankovnímu tajemství

V bezpečnostní schránce nesmíte uschovat:

 • Zbraně a střeliva
 • Výbušné, snadno zápalné, hořlavé nebo jinak nebezpečné předměty
 • Předměty podléhající zkáze
 • Předměty vyžadující pro úschovu specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole
 • Předměty, jejichž přechovávání je v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem
 • Investiční cenné papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • Věci s vyšší hmotností než 15 kg – výjimkou je schránka, pod níž se jiná nenachází, a to dle místních podmínek

Uložený majetek je pojištěný proti poškození, zničení nebo ztrátě v důsledku:

 • Odcizení (krádež vloupáním nebo loupežné přepadení)
 • Vandalismu (úmyslné poškození nebo zničení)
 • Živelných nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, sesuv, vichřice, náraz vozidla, vodovodní škody)

 

 • Charakter této služby poskytuje klientovi naprostou diskrétnost a pouze klient ví, co má v bezpečnostní schránce uloženo. V té souvislosti banka upozorňuje, že je tedy zcela na klientovi, aby v případě potřeby prokázal obsah schránky
 • Cena za pronájem závisí na hodnotě uložených předmětů a velikosti schránky
 • Poplatek hradíte vždy předem na další období
 • Klienti s běžným účtem KB jsou cenově zvýhodněni