Při pracovní
neschopnosti

PLATÍME ZA VÁS
Až 10 000 Kč měsíčně

Sjednáte bez zdravotního dotazníku

Pojištění platí i v zahraničí

K jednomu účtu můžete sjednat 2 pojištění

CO ZA VÁS POJIŠTĚNÍ ZAPLATÍ

 • Nájem a platby za energie

 • Platby za telefon a internet

 • Platby za garážové nebo parkovací stání

 • Platby za vzdělání a školné

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu na daném účtu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.

Sjednejte si

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Po telefonu

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o úrazové pojištění, kterým pokryjete riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu
 • Podle typu pojistné události a zvolené varianty bude vám nebo vaší rodině vyplácena částka až 10 000 Kč měsíčně
 • K jednomu běžnému účtu můžete sjednat 1 nebo 2 pojištění, pro majitele nebo zmocněnou osobu k tomuto účtu
 • Pojištění sjednáváte na jeden rok s automatickým prodloužením maximálně do 66. roku věku pojištěného (včetně)
 • Na pojistné plnění se nevztahuje daň z příjmu
 • Smlouvu uzavřete jednoduše, bez zdravotního dotazníku
 • Pojištění se vztahuje i na události vzniklé v zahraničí

Výši pojistného plnění vám určíme z pravidelných plateb odeslaných z vašeho běžného účtu KB

Máte na výběr ze 4 variant pojištění: Klasik/Klasik+ a Extra/Extra+. Varianta Extra/Extra + kryje navíc riziko ztráty zaměstnání.

Pravidelnou platbou se pro účely pojistného plnění rozumí měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční platby hrazené z účtu KB poskytovateli služeb – jedná se např. o:

 • nájem / podnájem
 • platby za odběr elektřiny a plynu
 • platba za externí dodávku tepla a teplé vody
 • platba za vodné / stočné
 • příspěvky na fond oprav
 • platby členského podílu u družstevního bydlení
 • platba za telefon, rozhlas a televizi
 • platba za datové služby – internet
 • platba za vzdělání a školské služby
 • platby za parkovací nebo garážové stání
 • a další – vyloučeny jsou pouze splátky úvěrů

Jak probíhá pojistné plnění:

 • Pravidelné měsíční pojistné plnění
   
  • 1/12 celkových ročních výdajů placených z běžného účtu u KB během posledních 12 měsíců před pojistnou událostí
    
  • Maximální výše je dána zvolenou variantou pojištění
    
  • Tato částka je vyplácena po dobu max. 12 měsíců nebo po dobu trvání pojistné události
 • Jednorázové pojistné plnění
  • Výše jednorázového plnění je dána zvolenou variantou pojištění
    
  • Peníze jsou vyplaceny jednorázově na určený běžný účet u kterékoli banky v ČR bankovním převodem

Podívejte se na limity pojistného plnění pro jednotlivé varianty v tabulce:

           

* jednorázové pojistné plnění

 

Reprezentativní příklad

 

Pan Petr měl autonehodu, po které byl nejdříve 1 měsíc hospitalizován a následně strávil 7 měsíců v pracovní neschopnosti. Před nehodou platil ze svého běžného účtu u KB následující měsíční výdaje:

 • elektřina 2 500 Kč
 • telefon a internetové připojení 2 000 Kč
 • vodné a stočné 1 000 Kč
 • garážové stání 1 500 Kč
 • povinné ručení 500 Kč
 • vzdělání dětí 2 000 Kč

Celkově jeho výdaje činí 9 500 Kč.

V případě varianty Klasik za 39 Kč měsíčně budeme Petrovi pravidelně vyplácet 5 000 Kč po dobu 7 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 35 000 Kč.

 

V případě varianty Klasik+ za 69 Kč měsíčně budeme Petrovi pravidelně vyplácet 9 500 Kč po dobu 7 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 66 500 Kč.

Pojištění si můžou sjednat fyzické osoby ve věku od 18 do 65 let, občané ČR i cizinci. Fyzická osoba musí být majitelem našeho běžného korunového účtu (nebo osoba zmocněná k nakládání s účtem).