Ochrání Vás
po celém světě

CENA
jen 20 Kč/měsíc

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Do 30. 6. 2021 vám prodlužujeme rozšíření pojistného krytí i v rámci dovolené v ČR, a to bez navýšení ceny.

Využití výhod tuzemského cestovního pojištění ke kartám platí pod podmínkou rezervace pobytu v ubytovacím zařízení.

Detailnější informace naleznete v předsmluvních informacích a pojistných podmínkách.

Lze sjednat k vybraným kartám

U Viva karty je pojištění její součástí

U Zlaté karty je součástí nadstandardní pojištění

PROČ SI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ SJEDNAT

 • Proplatíme léčebné výlohy ze zahraničí, včetně léků a převozu

 • Kdykoli vám najdeme vhodného lékaře v zahraničí

 • Při hospitalizaci vše zařídíme a budeme v kontaktu s vámi i rodinou

 • Vztahuje se i na vaše nezaopatřené děti do 21 let, které cestují s vámi

Sjednejte si cestovní pojištění

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Cestovní pojištění si můžete sjednat za 20 Kč měsíčně k vybraným kartám KB (Embosovaná karta, Embosovaná G2 karta, Plus karta)
 • U Viva karty je pojištění součástí karty
 • U Zlaté karty je pojištění  s nadstandardními limity krytí součástí karty

Cestovní pojištění k vybraným kartám

 • Můžete ho sjednat k Embosované kartě, Embosované G2 kartě a Plus kartě  
 • Vztahuje se i na vaše nezaopatřené děti do 21 let, které s vámi cestují

 

Přehled pojistných nebezpečí, limitů pojistného plnění, pojistných částek a souvisejících asistenčních služeb

(v Kč) Držitel/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu    
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 1 500 000 1 500 000
Lékařský převoz a repatriace 1 500 000 1 500 000
Převoz zesnulého 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu

 

 
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví

1 000 000

1 000 000

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci

500 000

500 000

 

Cestovní pojištění na kreditní Viva kartě

 • Vztahuje se i na vaše nezaopatřené děti do 21 let, které s vámi cestují
(v Kč) Držitel/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu    
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 1 500 000 1 500 000
Lékařský převoz a repatriace 1 500 000 1 500 000
Převoz zesnulého 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu

 

 
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví

1 000 000

1 000 000

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci

500 000

500 000

 

Cestovní pojištění na Zlaté kartě

 • Vztahuje se i na vaše nezaopatřené děti do 21 let a partnera/partnerku, kteří s vámi cestují
(v Kč) Držitel/ka Partner/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Lékařský převoz a repatriace 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Návštěva blízkou osobou v nemocnici 200 000 200 000 200 000
Převoz zesnulého 300 000 300 000 300 000
Předčasný nutný návrat do vlasti 200 000 200 000 200 000
Náhradní pracovník 200 000 200 000 -
Doprovod dětí při návratu do vlasti - - 100 000
Úrazové pojištění      
Pojistná částka základního úrazového pojištění pro případ trvalých následků úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka základního úrazového pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka doplňkového úrazového pojištění 200 000 200 000 200 000

 

Pojištění právní pomoci      
Právní pomoc 200 000 100 000 100 000
Náklady na doručení kauce 150 000 - -
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem      
Zpoždění letu, zrušení letu 8000 8000 -
Zpoždění zavazadel 8000 8000 -
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel (spoluúčast pojištěného) 30 000
(1800)
30 000
(1800)
-
Ztráta osobních dokladů 5000 5000 5000
Zrušení cesty (spoluúčast pojištěného) 100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)

 

 • Je k dispozici v kteroukoli dobu každý den v roce
 • Doporučí vhodné zdravotnické zařízení, případně zorganizuje návštěvu lékaře u vás
 • Zařídí převoz do nemocnice
 • Při hospitalizaci převezme veškeré starosti s úhradou nákladů
 • Udržuje kontakt s pojištěným i s osobami na něm závislými (např. dětmi)
 • Lékařský tým asistenční společnosti zůstává ve spojení s ošetřujícími lékaři
 • Pokud je potřeba, zorganizuje převoz ze zahraničí do nemocnice v ČR včetně lékařského doprovodu
 • Zašle léky nebo zdravotnický materiál, který není místně dostupný
 • Při úmrtí zabezpečí převoz tělesných ostatků pojištěného do vlasti
  TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – do 30. 6. 2021

Kdy jsem pojištěn, resp. kdy mi pojištění začíná a končí?

Pojištění začíná dnem zahájení tuzemské dovolené (tj. v 0:00 hod v den, kdy zahajuji pobyt v ubytovacím zařízení). Pojištění končí ve 23:59 hod v den, kdy ukončuji pobyt v ubytovacím zařízení.

Musím někam vycestovat, abych mohl/a toto pojištění využít?

Podmínkou pro využití tuzemského cestovního pojištění je ubytování v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě).

Musím mít zakoupený nějaký zájezd od CK?

Není třeba mít zakoupený zájezd od CK, ale je nutné mít zaplacený pobyt v nějakém ubytovacím zařízení (hotel, penzion, kemp, pronájem chaty apod.).

Platí pojištění i pro případ, kdy vyjedeme s rodinou na víkend na výlet či na výlet na kole?

Pojištění se vztahuje i na víkendové pobyty či na výlety na kole, podmínkou ovšem je, že využíváte za úplatu ubytování v penzionu, v hotelu, v kempu apod. nebo si za úplatu pronajímáte chatu.

Jakým způsobem se tuzemská cesta/dovolená prokazuje?

Tuzemská cesta/dovolená se prokazuje potvrzením o ubytování vydaném ubytovacím zařízením vč. data pobytu.

Platí tuzemské pojištění i na pojistný program CP Easy?

Ano, od 1.7. 2020 se tuzemské cestovní pojištění vztahuje i na pojistný program CP Easy.

Vztahuje se tuzemské pojištění i na pobyty dětí na letních táborech?

Děti jsou pojištěny v případě, pokud cestují s držitelem karty. Konkrétně v případě letních táborů jsou děti pojištěni v momentě, kdy je držitel karty veze na letní tábor nebo z letního tábora. Pokud je dítě na letním táboře bez rodiče (tj. bez držitele karty), pojištěné není.

V jakých situacích mohu využít pojištění poškození úrazem?

Toto pojištění lze využít v situacích, kdy:

 • trávíte dovolenou v ČR, a zároveň
 • využíváte za úplatu ubytování v penzionu, v hotelu, v kempu apod. nebo si za úplatu pronajímáte chatu, a zároveň
se stane Vám nebo Vašim blízkým, kteří cestují společně s Vámi a jsou pojištěni (např. děti, partner/ka) nějaký vážnější úraz (např. zlomenina či vymknutí kloubu).

V jakých situacích jsem pojištěn pro ztrátu nebo krádež zavazadel v ČR?

Zavazadla jsou pojištěná pro případ poškození, zničení či ztráty v těchto situacích:

 • živelní událost (požár, záplavy, pád stromu apod.),
 • voda vytékající z vodovodního zařízení,
 • v případě úrazu při dopravní nehodě,
 • odcizení krádeží či loupeží.
V případě krádeže zavazadel je nutné prokázat, že zavazadla byla odcizena z uzamčeného prostoru (nevztahuje se na zařízení mající nepevné stěny či stropy např. stan či na krádež kol či jiných předmětů ze střešního nosiče auta).
  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Kdy mohu uplatnit pojištění zrušení/storno cesty?

Pojištění zrušení/storno cesty lze uplatnit v případech, kdy máte objednanou a zaplacenou zahraniční či tuzemskou cestu/dovolenou (ubytování, doprava, příp. jiné náklady) a v době před odjezdem nemůžete odcestovat z důvodu:

 • úrazu nebo nemoci Vás nebo ostatních pojištěných, v jehož důsledku dojde v době plánovaného odjezdu na cestu k hospitalizaci nebo ošetřující lékař nedoporučí z důvodu tohoto úrazu/nemoci odcestovat,
 • náhlého úmrtí pojištěného nebo osoby jemu blízké,
 • znásilnění pojištěného nebo osoby jemu blízké,
 • předvolání k soudu,
vážného poškození bydliště pojištěného či podnikatelských prostor živelnou událostí nebo trestným činem třetí osoby.

Vztahuje se pojištění storna zájezdu/zrušení cesty i na případy, kdy mám zakoupený zájezd do destinace, kam není možné vycestovat z důvodu COVID-19?

Na existenci COVID-19 v cílových destinacích se pojištění storna zájezdu/zrušení cesty nevztahuje. V těchto případech doporučujeme kontaktovat příslušnou cestovní kancelář / poskytovatele služby cestovního ruchu.

Kryje pojištění léčebných výloh náklady na léčbu onemocnění COVID-19 v případě cesty do zahraničí?

V případě vycestování do lokality, do které MZV ČR nebo jiné mezinárodní instituce vydaly doporučení tam necestovat čizakázaly tam vycestovat, nekryje pojištění léčebných výloh náklady na léčbu onemocnění v souvislosti s COVID-19.

V případě vycestování do lokality do které MZV ČR či mezinárodní instituce nevydaly doporučení tam necestovat či nezakázaly tam vycestovat, kryje pojištění léčebných výloh náklady na léčbu onemocnění v souvislosti s COVID-19.

Co když nemůžu odcestovat z důvodu karantény, která mi byla nařízená (např. lékařem či hygienickou stanicí), vztahuje se na to pojištění storna zájezdu/zrušení cesty?

Ano, vztahuje, v případě, že splníte podmínky pro storno zájezdu/zrušení cesty definované jednotlivými pojistnými programy.

Hradí pojištění náklady spojené s ubytováním v případě, že uvíznu v zahraničí z důvodu nařízené karantény?

V případě, že se dostanete v zahraničí do karantény, automaticky prodloužíme cestovní pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat do ČR. Náklady spojené s karanténou (např. ubytování, doprava, strava apod.) nejsou předmětem pojištění. Tyto náklady by měly uhradit orgány, které karanténu nařídily.

Musí být zájezd/ubytování zaplacen/o kartou, ke které se pojištění vztahuje?

Účinnost pojištění není podmíněna použitím platební karty.

Pokud ztratím nebo mi bude ukradena karta, jsem pojištěn?

Pokud si necháte vystavit náhradní PK po stoplistaci, jste i nadále pojištěn.

Hodí se mít

MůjÚčet Plus
Vedení účtu pro každodenní život
 • Výběry hotovosti z našich bankomatů zdarma
 • 2 výběry hotovosti u jiných bank zdarma
   
MůjÚčet Gold
Vedení účtu pro život bez starostí
 • Zdarma výběry hotovosti z bankomatů po celém světě
 • Cestovní pojištění pro celou rodinu
VIVA karta
Kreditní karta s cestovním pojištěním a pojištěním schopnosti splácet
 • Cestovní pojištění s limitem až 1 500 000 Kč
 • Na vaše cesty až 60 000 Kč