Při pracovní
neschopnosti

PLATÍME ZA VÁS
Až 10 000 měsíčně

Sjednáte bez zdravotního dotazníku

Pojištění platí i v zahraničí

K jednomu účtu můžete sjednat 2 pojištění

Až 100 000 Kč v případě smrti

CO ZA VÁS POJIŠTĚNÍ ZAPLATÍ

 • Nájem a platby za energie

 • Platby za telefon, internet nebo televizi

 • Platby za garážové nebo parkovací stání

 • Platby za vzdělání a školné

Sjednejte si

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o úrazové pojištění, kterým pokryjete riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu
 • Podle typu pojistné události a zvolené varianty pojištění bude vám nebo vaší rodině vyplácena částka až 10 000 Kč měsíčně
 • V případě náhlého úmrtí následkem úrazu navíc vašim blízkým vyplatíme do 48 hodin až 100 000 Kč
 • K jednomu běžnému účtu můžete sjednat 1 nebo 2 pojištění, pro majitele nebo zmocněnou osobu k tomuto účtu
 • Pojištění sjednáváte na jeden rok s automatickým prodloužením maximálně do 66. roku věku pojištěného (včetně)
 • Na pojistné plnění se nevztahuje daň z příjmu
 • Smlouvu uzavřete jednoduše, bez zdravotního dotazníku
 • Pojištění se vztahuje i na události vzniklé v zahraničí

Výši pojistného plnění vám určíme z pravidelných plateb odeslaných z vašeho běžného účtu KB.

Máte na výběr ze 4 variant pojištění: Klasik/Klasik+ a Extra/Extra+. Varianta Extra/Extra + kryje navíc riziko ztráty zaměstnání.

Pravidelnou platbou se pro účely pojistného plnění rozumí měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční platby hrazené z vašeho účtu vedeného u KB poskytovateli služeb – jedná se např. o:

 • Nájem / podnájem
 • Platby za odběr elektřiny a plynu
 • Platba za externí dodávku tepla a teplé vody
 • Platba za vodné / stočné
 • Příspěvky na fond oprav
 • Platby členského podílu u družstevního bydlení
 • Platba za telefon, rozhlas a televizi
 • Platba za datové služby – internet
 • Platba za vzdělání a školské služby
 • Platby za parkovací nebo garážové stání
 • A další – vyloučeny jsou pouze splátky úvěrů

Jak probíhá pojistné plnění:

Pravidelné měsíční pojistné plnění

 • 1/12 celkových ročních výdajů placených z běžného účtu u KB během posledních 12 měsíců před pojistnou událostí
 • Pokud je účet veden po kratší dobu než 12 měsíců, je výše plnění stanovena jako měsíční průměr pravidelných plateb

 • Maximální výše je dána zvolenou variantou pojištění

 • Tato částka je vyplácena po dobu max. 12 měsíců nebo po dobu trvání pojistné události

 

Jednorázové pojistné plnění

 • Pevně stanovená částka, kterou vyplácíme do 48 hodin od nahlášení pojistné události a dodání veškeré potřebné dokumentace
 • Výše jednorázového plnění je dána zvolenou variantou pojištění
 • Peníze jsou vyplaceny jednorázově na určený běžný účet u kterékoli banky v ČR bankovním převodem

Podívejte se na limity pojistného plnění pro jednotlivé varianty v tabulce:

  Klasik Klasik+
Smrt způsobená úrazem 50 000*
+ až 12 × 5 000
100 000*
+ až 12 × 10 000
Invalidita způsobená úrazem až 12 × 5 000 až 12 × 10 000
Pracovní neschopnost způsobená úrazem až 12 × 5 000 až 12 × 10 000
Poplatek za měsíc 39 Kč 69 Kč

 

 

  Extra Extra+
Smrt způsobená úrazem 50 000*
+ až 12 × 5 000
100 000*
+ až 12 × 10 000
Invalidita způsobená úrazem až 12 × 5 000 až 12 × 10 000
Pracovní neschopnost způsobená úrazem až 12 × 5 000 až 12 × 10 000
Ztráta zaměstnání až 6 × 5 000 až 6 × 10 000
Poplatek za měsíc 119 Kč 199 Kč

 

* jednorázové pojistné plnění

Pan Petr měl autonehodu, po které byl nejdříve 1 měsíc hospitalizován a následně strávil 7 měsíců v pracovní neschopnosti. Před nehodou platil ze svého běžného účtu u KB následující měsíční výdaje:

 • Elektřina 2 500 Kč
 • Telefon a internetové připojení 2 000 Kč
 • Vodné a stočné 1 000 Kč
 • Garážové stání 1 500 Kč
 • Povinné ručení 500 Kč
 • Vzdělání dětí 2 000 Kč

Celkově jeho výdaje činí 9 500 Kč.

V případě varianty Klasik za 39 Kč měsíčně budeme Petrovi pravidelně vyplácet 5 000 Kč po dobu 7 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 35 000 Kč.

V případě varianty Klasik+ za 69 Kč měsíčně budeme Petrovi pravidelně vyplácet 9 500 Kč po dobu 7 měsíců (1 měsíc karenční lhůta). Celková výplata plnění tak bude činit 66 500 Kč.

Pojištění si můžou sjednat fyzické osoby ve věku od 18 do 65 let, občané ČR i cizinci. Fyzická osoba musí být majitelem našeho běžného korunového účtu (nebo osoba zmocněná k nakládání s účtem).

Hodí se mít

MůjÚčet Plus
Vedení účtu pro každodenní život
 • Výběry hotovosti z našich bankomatů zdarma
 • 2 výběry hotovosti u jiných bank zdarma
   
Pojištění karet Merlin
Pojištění platebních karet proti zneužití v případě ztráty nebo krádeže.
 • Pojistí také klíče, mobil či peněženku s obsahem
 • Má platnost po celém světě