Jak můžu požádat

Vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře požádáte o odklad splátek. Potřebujete s něčím poradit? Než budete kontaktovat naše telefonní centrum, prohlédněte si odpovědi na často kladené otázky.

Pro odložení splátek podnikatelů přejděte na tuto stránku 

ŽÁDOST
O ODKLAD SPLÁTEK

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky a souvisejícím možným dočasným dopadem do mých příjmů vás tímto žádám o odklad splátek na dobu tří (3) měsíců, a to k níže specifikovaným úvěrům.

Žádám, aby mě během několika následujících dní kontaktoval pracovník Kontaktního centra Komerční banky, a.s., a sdělil mi možné varianty odkladu splátek. Pro tyto účely mě, prosím, kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle, resp. výše uvedené e-mailové adrese.

Beru na vědomí, že Komerční banka, a.s., vyhodnotí mou žádost individuálně a že podáním žádosti mi na odklad splátek nevzniká nárok.

Beru na vědomí, že povinnost platit úroky nebude případnou dohodou o odkladu splátek dotčena.
 
 
 
* Povinné pole

Otázky k odložení splátek

Žádosti vyřizujeme v  pořadí, ve kterém jsme je přijali, přičemž se budeme snažit brát ohled na termín nejbližší splátky úvěru. Klientů dotčených mimořádnou situací je mnoho, stejně tak i došlých žádostí. Prosíme tedy o vaši trpělivost.

O odklad splátek můžete požádat minimálně po dobu trvání nouzového stavu. O termínu ukončení přijímání žádostí budeme informovat na webu KB v dostatečném předstihu.

Pokud nejste v prodlení se splácením, nebude mít žádost o odklad splátek negativní dopad do Bankovního registru klientských informací (BRKI) ani Centrálního registru úvěrů (CRÚ).

Po dobu odkladu nebudete platit žádné splátky, úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatíte po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek.

Vyřízení odkladu je zdarma, žádný poplatek si neúčtujeme.

Můžete, ale v takovém případě nebude vaše žádost posouzena jako žádost o odklad splátek v souvislosti s koronavirovou pandemií a může být vyhodnocena jako restrukturalizace s negativním dopadem do Bankovního registru klientských informací (BRKI) a Centrálního registru úvěrů (CRÚ).

Nemusíte, dodatek o odkladu splátek k úvěrové smlouvě s vámi uzavřeme na dálku, o konkrétním postupu vás budeme informovat.