Otázky k odložení splátek

 • Počítejte s telefonátem, během kterého se zeptáme na příjmy a výdaje vaší domácnosti a navrhneme nejvhodnější úpravu splátek. Hovor může být delší, protože zákon o spotřebitelském úvěru nám ukládá povinnost zjistit vaši schopnost zvládat splácení v rámci úlevy či po ní. Údaje proto ověřujeme i v úvěrových registrech.
 • Budete podepisovat Dodatek ke smlouvě, jehož součástí může být povinnost směřovat příjmy na běžný účet vedený u Komerční banky nebo povinnost dále se nezadlužovat bez souhlasu banky. Pokud máte u půjčky spoludlužníky, ručitele nebo zástavce, budou muset se změnou splátek také souhlasit. Při podpisu dodatku uvidí stav vašeho úvěru (výši a splátky) včetně případných splátek po splatnosti.
 • Odklad splátek se zpravidla zapisuje do úvěrového registru a v budoucnu může ovlivnit získání dalšího úvěru. Totéž platí pro případné spoludlužníky a ručitele. Pokud nemáte na vybranou, dáváte tím současně najevo svůj zodpovědný přístup k řešení problému dříve, než máte nedoplatek.
 1. Vyplňte on-line žádost
 2. Zavoláme vám a probereme možnosti řešení (cca do týdne)
 3. Podepíšete Dodatek ke smlouvě. Buď jednoduše v internetovém bankovnictví, nebo na pobočce

Banka nemá povinnost žádosti vyhovět. Při posuzování se navíc musíme řídit zákonem o spotřebitelském úvěru, který rozhodování upravuje.

Můžeme vás ale ujistit, že vaši žádost budeme posuzovat a schvalovat individuálně a budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Ne vždy je to však možné. Než tedy budeme znát výsledek žádosti, snažte se dodržovat stávající splátkový plán.

Pro kohokoli, kdo potřebuje snížit nebo odložit splátky. Ať už je to nezbytné (např. kvůli ztrátě příjmu), nebo si jenom chcete udělat „splátkové prázdniny“.

ŽÁDOST O ZMĚNU SPLÁTEK

Tímto žádám Komerční banku, a.s. (dále jen „Banka“) o změnu splátek u níže uvedených produktů:

typ úvěru *:
číslo úvěrového účtu *:
Další úvěry bude možné přidat při telefonickém rozhovoru

 

a sděluji následující údaje:

Žádám o


Důvod žádosti

Další údaje o žadateli

Údaje o příjmech

Celkovým měsíčním příjmem je zde myšlen součet částky, kterou vám posílá zaměstnavatel na účet, vašeho čistého příjmu z podnikání, a dalších čistých příjmů z ostatních činností (brigády, pronájem, sociální dávky…).  

Uveďte, jaký je čistý příjem osoby, se kterou sdílíte společnou domácnost (manžel/manželka, druh/družka, atd.)

Údaje o výdajích

(nájemné, služby, energie, strava, pojištění, spoření, výživné, telefon, internet, doprava, apod.)

Např. leasing, nebankovní půjčky, zboží na splátky atd.

Detaily s vámi probereme telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Prohlašuji, že:
 • údaje uvedené v této žádosti jsou pro účely posouzení mé úvěruschopnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru úplné a pravdivé a zavazuji se uhradit Bance veškeré náklady a škody, které by jí mohly vzniknout v případě nepravdivosti tohoto prohlášení;
 • není u soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ani není zahájeno insolvenční řízení týkající se mé osoby či mého majetku, nebo jiné řízení, které má obdobné právní účinky;
 • jsem si vědom své povinnosti sdělit v rámci následujícího telefonního hovoru s Bankou veškeré informace o případném nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) vůči mé osobě či mému majetku, stejně tak o případném soudním, správním či rozhodčím řízení týkajícím se mé osoby či mého majetku;  
 • jsem si vědom své povinnosti sdělit v rámci následujícího telefonního hovoru s Bankou veškeré informace o případném daňovém nedoplatku, nedoplatku pojistného na veřejném zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení, nedoplatku příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • nemám žádné dluhy vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.

 

Odesláním této žádosti beru na vědomí, že:
 • Banka ověřuje moji bonitu, důvěryhodnost a platební morálku prostřednictvím údajů získaných od bankovních a nebankovních úvěrových registrů, jimž zároveň předává mé údaje, a jsem si vědom, že registry zpracovávají mé osobní údaje, včetně rodného čísla, za podmínek uvedených ve svých informačních memorandech, jejichž aktuální znění jsou k dispozici na jakékoliv pobočce Banky, na jejích webových stránkách a na stránkách www.solus.cz; www.cbcb.cz. Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Banky „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na jakékoliv pobočce Banky a na webových stránkách zde Ochrana osobních údajů;
 • na kladné vyřízení této žádosti není právní nárok;
 • v případě kladného vyřízení této žádosti je Banka povinna informaci o změně splátkového plánu, popřípadě o poskytnutí restrukturalizačního úvěru, zanést do Bankovního registru klientských informací (BRKI);
 • v případě zamítnutí této žádosti budu informován prostřednictvím elektronické pošty (emailem) na adresu, kterou jsem uvedl výše v této žádosti.

* Povinné pole

Pokud se Vám po odeslání nezobrazí potvrzující hláška, zkontrolujte červeně označená pole.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?


Obraťte se na svého bankovního poradce nebo volejte na Infolinku KB +420 800 521 521
(Po–Pá 7–22, So–Ne 8–22).