Potřebujete odložit nebo snížit splátky vašich půjček na 1–6 měsíců? Kontaktujte nás nebo vyplňte formulář níže.

Otázky k odložení splátek

 • Odkladem nebo snížením splátek zaplatíte ve výsledku na úrocích více, než kdybyste dodrželi původní splátkový kalendář. Naše rada: Pokud zvládnete s pomocí rodiny splácet, je pro vás výhodnější o odklad splátek nežádat.
 • Odklad splátek se zaznamená do úvěrového registru a může vám v budoucnu ztížit nebo znemožnit poskytnutí dalšího úvěru. Totéž platí pro případné spoludlužníky a ručitele.
 • Budeme s vámi telefonicky probírat důvody žádosti včetně příjmů a výdajů vaší rodiny. Připravte se na delší telefonát (cca 20–30 min). Tento požadavek vyplývá ze zákona o spotřebitelském úvěru, potřebujeme posoudit vaši schopnost zvládat splácení v rámci úlevy či po ní, čímž chráníme vás jako klienta před nesprávným rozhodnutím.
 • Pokud máte u půjčky spoludlužníky, ručitele nebo zástavce, budou muset všichni s odložením splátek souhlasit a při podpisu dodatku uvidí stav vašeho úvěru (výše a splátky) včetně případných splátek po splatnosti.
 • Součástí dodatku ke smlouvě může být povinnost směřovat příjmy na běžný účet vedený u Komerční banky nebo povinnost dále se nezadlužovat bez souhlasu banky.

 

Pokud berete na vědomí, že se odklad zaznamenává do úvěrového registru a všichni vaši spoludlužníci, ručitelé a zástavci s ním budou muset souhlasit, vyplňte formulář žádosti, ve kterém vyberete úvěr u KB, jehož splátky potřebujete odložit.

1. Potvrzovací e-mail

Po odeslání žádosti o odložení splátek vám automaticky pošleme potvrzující email. V e-mailu shrneme důležité informace, které budete potřebovat pro další komunikaci s bankou.

2. Zavoláme vám

Volat vám budeme do týdne (v případě vyššího počtu žádostí prosíme o trpělivost, pokud se ozveme později)

 • Ujistíme se, že vámi zadané údaje jsou kompletní a správné.
 • Posoudíme vaše aktuální i budoucí příjmy a výdaje, případně i příjmy a výdaje vaší rodiny nebo spoludlužníků.
 • Najdeme vhodné řešení, ať už snížení splátek půjčky či jejich odklad.

Upozornění: Připravte se na delší délku hovoru, může trvat i 20–30 minut

Konkrétní body, které s vámi budeme procházet:

 • O jakou úlevu žádáte, zda pro vás bude vhodnější odklad splátek či jejich snížení.
 • Z jakého konkrétního důvodu si o odklad nebo snížení splátek žádáte.
 • Jaká je finanční situace vaší domácnosti a ostatních účastníků úvěru (spoludlužníků).
 • Jaký máte plán řešení situace, kvůli které o odklad či snížení splátek žádáte (např. ztráta zaměstnání, výpadek příjmu, dlouhodobá nemoc apod.), kdy očekáváte její vyřešení a s jakým výsledkem.
 • Způsob podpisu dodatku (kdy a jak se podepíšete vy i vaši případní spoludlužníci).

3. Registry 

Údaje o vás ověříme v úvěrových registrech.

4. Dodatek ke smlouvě

Doručíme vám dodatek ke smlouvě. Podle pokynů ho musíte podepsat jak vy, tak i všichni vaši spoludlužníci a ručitelé.

Ano. Záznam o odkladu splátek se vždy objeví v úvěrovém registru, jak u vás jakožto dlužníka, tak i případných spoludlužníků. Záznamy v registrech mohou mít vliv na posouzení případných budoucích půjček.

V období 17. 4. – 30. 9. 2020 byly odklady splátek poskytované na základě zvláštního zákona, který reflektoval dopady situace s COVID-19 v ČR. Umožnil rychlé schválení odkladu splátek a dával několikaměsíční prostor pro reakci na změny. Od 1. 10. je možné nadále žádat o odklad či snížení splátek, ale pouze standardní cestou podle zákona o spotřebitelském úvěru, tedy s posuzováním schopnosti splácet a s uzavíráním smluvní dokumentace.

Zpracování žádosti je zdarma.

Banka nemá povinnost vyhovět žádosti o odklad splátek. Každou žádost posuzujeme a schvalujeme individuálně a v maximální míře se jí snažíme vyhovět. Ne vždy je to však možné.

ŽÁDOST O ZMĚNU SPLÁTEK

Tímto žádám Komerční banku, a.s. (dále jen „Banka“) o změnu splátek u níže uvedených produktů:

typ úvěru *:
číslo úvěrového účtu *:
Další úvěry bude možné přidat při telefonickém rozhovoru

 

a sděluji následující údaje:

Žádám o


Důvod žádosti

Další údaje o žadateli

Údaje o příjmech

Celkovým měsíčním příjmem je zde myšlen součet částky, kterou vám posílá zaměstnavatel na účet, vašeho čistého příjmu z podnikání, a dalších čistých příjmů z ostatních činností (brigády, pronájem, sociální dávky…).  

Uveďte, jaký je čistý příjem osoby, se kterou sdílíte společnou domácnost (manžel/manželka, druh/družka, atd.)

Údaje o výdajích

(nájemné, služby, energie, strava, pojištění, spoření, výživné, telefon, internet, doprava, apod.)

Např. leasing, nebankovní půjčky, zboží na splátky atd.

Detaily s vámi probereme telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Prohlašuji, že:
 • údaje uvedené v této žádosti jsou pro účely posouzení mé úvěruschopnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru úplné a pravdivé a zavazuji se uhradit Bance veškeré náklady a škody, které by jí mohly vzniknout v případě nepravdivosti tohoto prohlášení;
 • není u soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ani není zahájeno insolvenční řízení týkající se mé osoby či mého majetku, nebo jiné řízení, které má obdobné právní účinky;
 • jsem si vědom své povinnosti sdělit v rámci následujícího telefonního hovoru s Bankou veškeré informace o případném nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) vůči mé osobě či mému majetku, stejně tak o případném soudním, správním či rozhodčím řízení týkajícím se mé osoby či mého majetku;  
 • jsem si vědom své povinnosti sdělit v rámci následujícího telefonního hovoru s Bankou veškeré informace o případném daňovém nedoplatku, nedoplatku pojistného na veřejném zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení, nedoplatku příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • nemám žádné dluhy vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek ani dávek sociálního zabezpečení.

 

Odesláním této žádosti beru na vědomí, že:
 • Banka ověřuje moji bonitu, důvěryhodnost a platební morálku prostřednictvím údajů získaných od bankovních a nebankovních úvěrových registrů, jimž zároveň předává mé údaje, a jsem si vědom, že registry zpracovávají mé osobní údaje, včetně rodného čísla, za podmínek uvedených ve svých informačních memorandech, jejichž aktuální znění jsou k dispozici na jakékoliv pobočce Banky, na jejích webových stránkách a na stránkách www.solus.cz; www.cbcb.cz. Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Banky „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na jakékoliv pobočce Banky a na webových stránkách zde Ochrana osobních údajů;
 • na kladné vyřízení této žádosti není právní nárok;
 • v případě kladného vyřízení této žádosti je Banka povinna informaci o změně splátkového plánu, popřípadě o poskytnutí restrukturalizačního úvěru, zanést do Bankovního registru klientských informací (BRKI);
 • v případě zamítnutí této žádosti budu informován prostřednictvím elektronické pošty (emailem) na adresu, kterou jsem uvedl výše v této žádosti.

* Povinné pole

Pokud se Vám po odeslání nezobrazí potvrzující hláška, zkontrolujte červeně označená pole.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?


Obraťte se na svého bankovního poradce nebo volejte na Infolinku KB 800 521 521
(Po–Pá 7–22, So–Ne 8–22).