• Účty
  • Pronájem bezpečnostních schránek

Pronájem bezpečnostních schránek

Bezpečné místo pro úschovu vašich cenností před ztrátou či krádeží
Mám zájem
Bezpečnostní schránky naleznete na více než 130 pobočkách
Bezpečnostní schránky naleznete
na více než 130 pobočkách
Uložte cennosti až do 10 mil. Kč
Uložte cennosti až
do 10 mil. Kč
Vše podléhá bankovnímu tajemství
Vše podléhá bankovnímu
tajemství
Ručíme za majetek dle zákona a smlouvy
Ručíme za majetek dle
zákona a smlouvy
Pojištění proti krádeži, vandalismu i živelné události
Pojištění proti krádeži,
vandalismu i živelné události

Vybrané položky ceníku

Zobrazit kompletní ceník

Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč, objem do 15 000 cm3 vč.
3 000 Kč + 21 % DPH
Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč, objem od 15 001 do 30 000 cm3 vč.
4 500 Kč + 21 % DPH
Pro klienty vlastnící běžný účet u KB - s hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč, objem přesahující 30 000 cm3 vč.
6 000 Kč + 21 % DPH

Sjednejte si

Hodí se vědět