Předčasné splacení úvěru

Předčasné splacení úvěru

 • Úvěr (půjčku nebo hypotéku) můžete kdykoli zcela nebo z části splatit předčasně.
 • Pokud chcete úvěr předčasně splatit, informujte nejdříve svého bankovního poradce.

Kolik stojí předčasné splacení úvěru

 • Při předčasném splacení úvěru na bydlení (hypotéky) / lombardního úvěru (krátkodobý úvěr zajištěný určitým typem zástavy) dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru („Zákon“) Komerční banka aktuálně žádné náklady nepožaduje s ohledem na to, že právní názor v této oblasti není v současné době jednoznačný.
  • V praxi to znamená, že pokud jste uzavírali úvěrovou smlouvu po 1. 12. 2016 (datum účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) nebo u vašeho úvěru došlo po tomto datu k obnově úrokové sazby, nebudete hradit žádné náklady navíc. 
 • Při předčasném splacení úvěru na bydlení / lombardního úvěru nespadajícího pod Zákon se předčasné splacení řídí smluvní dokumentací k danému úvěru.
  • v tomto případě, tj. u smluv uzavřených před 1. 12. 2016 se podmínky pro předčasné splacení půjčky nebo hypotéky řídí podmínkami uvedenými ve smlouvě.  

Žádost o předčasné splacení

 • V případě, že chcete podat žádost o předčasné splacení úvěru, kontaktujte svého bankovního poradce.
 • Společně domluvíte další kroky a vyplníte potřebné dokumenty.
 • Doporučujeme žádost vyřídit s dostatečným předstihem – ideálně 30 dnů před datem předčasného splacení.