Jak se dá změnit datum splatnosti úvěru?

Kontaktujte svého bankovního poradce. Splatnost úvěru lze zkrátit i prodloužit.

Kde zjistíte datum splatnosti?

Vždy vám ho sdělí bankovní poradci nebo ho najdete v internetovém bankovnictví MojeBanka: Úvěry → Přehled úvěrů → Detail

Jakou formou lze splatnost změnit?

Vždy pomocí dodatku ke Smlouvě o úvěru. Maximální splatnost hypotéky (od data podpisu úvěrové smlouvy) však nesmí přesáhnout 30 let.

Související články