Půjčka na cokoli do 5 000 000 Kč

Žádost vyřídíme
do 5 dnů

Sjednejte si úvěr

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Jste naším
klientem?

Službu si můžete sjednat přímo v aplikaci MojeBanka.

Sjednat
Načítám

Hodí se vědět

Banka od vás k žádosti bude potřebovat určité doklady a dokumenty, obvykle následující:

 • Aktuálně platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • Dokumenty o vaší firmě či podnikání:

Klienti KB

Pokud máte na účtu předschválený limit, dokládáte pouze občanku. Limit počítáme na základě vašich obratů na účtu.

Pokud žádáte o částku, na kterou vaše obraty nestačí, budeme od vás potřebovat:

 • Přiznání k dani z příjmů za poslední ukončené účetní období

 • Doklad o úhradě daně z příjmu

 • Účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce, zprávu auditora za poslední jedno ukončené účetní období

 • Aktuální výkazy (účetní výkazy ke konci ukončeného čtvrtletí v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty)

Zatím nejste naším klientem

Budeme potřebovat dodat:

 • Přiznání k dani z příjmů za poslední ukončené účetní období

 • Doklad o úhradě daně z příjmu

 • Účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce, zprávu auditora za poslední dvě ukončená účetní období

 • Aktuální výkazy (účetní výkazy ke konci ukončeného čtvrtletí v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty)

 • Alespoň 3 měsíční výpisy z běžného účtu vedeného u vaší hlavní banky

Další dokumenty, které si banka může vyžádat:

 • Zpráva z auditu (pokud vaše firma audit dělá nebo auditu podléhá) – pokud jste naším klientem, stačí poslední zpráva z auditu, v opačném případě potřebujeme zprávy z auditu za poslední dva roky
 • Potvrzení o bezdlužnosti – potvrzení o zaplacení sociálního a zdravotního pojištění, o které si zažádáte na příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, kam vaše firma spadá
 • Doplňující údaje k finančním výkazům, např. rozbor pohledávek a závazků

Co dokládat nemusíte

 • Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, banka si ho stáhne sama

Banka vyřídí záruku za klienta a podle charakteru financování navrhne optimální formu zajištění.

 • U podnikatelských úvěrů probíhá zajištění standardní blanco směnkou (buď firemní nebo s avalem)
 • Blanco směnku vám připraví banka, vy případně i vaši společníci ji pouze podepíše
 • U podnikatelských úvěrů banka standardně využívá i zajištění formou záruky na úvěr od jiných institucí.

Instituce poskytující záruky:

      PROGRAMY COVID

 • Poskytujeme výhodné záruky na úvěry v rámci programů Covid I, Covid II a Covid III

      KULTURNÍ ZÁRUKY

Pozor, záruka není pojištění schopnosti splácet!
Záruky se někdy mylně zaměňují za pojištění schopnosti splácet. Funkce záruky je taková, že poskytovatel záruky (například Evropský investiční fond) určitou formou garantuje váš úvěr

V případě neschopnosti splácet banka nepřijde o zapůjčené peníze Dluh za klienta uhradí ručitelská instituce a potom od něj dlužnou částku bude vymáhat. Výhodou bankovní záruky je vysoký stupeň zajištění a možnost dosáhnout na vyšší částky půjček pro podnikatele za výhodnějších podmínek.

Pokud potřebujete půjčit více než 5 milionů, čeká vás obdobný proces jako u podnikatelské půjčky do 5 milionů. Nároky na zajištění však bývají vyšší a pravděpodobně od vás budeme potřebovat dodat více finančních údajů. Doporučujeme se individuálně poradit s vaším bankovním poradcem.

Žádost o úvěr podepisují společníci podle toho, jak je uvedeno v obchodním rejstříku. Respektujeme pravidla, která má firma uvedena v obchodním rejstříku a případně se s klientem individuálně domluvíme.

Smlouvu a žádost o čerpání pošleme do internetového bankovnictví MojeBanka nebo MojeBanka Business, kde ji podepíšete.

Využijte nabídku pro začínající podnikatele a půjčte si až 1 000 000 Kč na svůj podnikatelský projekt.

Pokud jste členem vybraných profesních komor (platí např. pro advokáty, notáře, lékaře, daňové poradce a další), můžete využít zvýhodněnou nabídku financování

Úvěry jsou zvýhodněné nižší úrokovou sazbou, výší předschváleného limitu a formou zajištění. Nabízíme až 1 milion Kč bez zajištění a bez nutnosti dodávat finanční výkazy nejen pro naše klienty, ale i pro neklienty.

 

Aktualizováno: 21. 09. 2022