BIC Komerční banky je KOMBCZPP. Najdete ho také v internetovém bankovnictví u detailu svého účtu.

BIC (nebo také SWIFT) je unikátní identifikační kód banky. Zkratka pochází z anglického názvu „Bank Identifier Code“. Budete ho potřebovat při posílání plateb do zahraničí.

BIC může mít 8 až 11 znaků a skládá se z:

  • kódu banky,
  • kódu země,
  • kódu místa/regionu,
  • volitelného kódu pobočky banky.