Cashback

Výraz cashback pochází z angličtiny a v překladu znamená návrat peněz.

Pod pojmy cashback a Cash Back se potom skrývají 2 odlišné věci:

  • Cash Back, psaný zvlášť, je služba v obchodech, kde nahrazuje výběry hotovosti z bankomatu. Při platbě kartou v obchodě si na pokladně můžete rovnou vybrat peníze. Při platbě v obchodě řeknete pokladní, že chcete uplatnit cash back, a to například 500 Kč. K vašemu nákupu částku přičte, vy zaplatíte kartou a pokladní vám z kasy vydá 500 Kč. Toto je populární nejen ve Spojených státech, ale i u nás, třeba na vesnicích či menších městech, kde není bankomat. Obvykle ale při platbě můžete vybrat nejvýše 3000 Kč.

    Službu Cash Back můžete využít u obchodníků, kteří jsou označeni logy:

  • Cashback, psaný dohromady, je bonus nebo odměna, kdy máte možnost získat při nákupu část peněz zpět. S pojmem se můžete setkat u některých bank v souvislosti s kreditními kartami (banka vrací určitá procenta z měsíční útraty). Některé společnosti vám vrátí část peněz zpět, když je utratíte na jimi doporučeném e-shopu. Jak je to možné? Díky tzv. cashback portálům, které dostanou provizi za to, že vás přivedou k prodejci a část provize s vámi sdílí. Cashback vám tedy může nákupy zlevnit, protože část utracených peněz získáte zpátky.

Související výrazy