Clo

Clo je forma daně uvalená na dovoz či vývoz zboží . Clo, jeho výši a pravidla výběr upravuje celní zákon. Se clem se nepřímo setkáváme poměrně často. Když si například přes internet objednáte něco ze zahraničí, budete muset zaplatit clo příslušející k této věci (ať už se jedná o elektroniku, šperky, kosmetiku nebo cokoli jiného).

Clo vybírá stát prostřednictvím celní správy u zboží při přechodu celní hranice. Tzv. proclení fyzicky probíhá v celních skladech. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) dané země.

Související produkty

Související výrazy