Clo je forma daně uvalená na dovoz či vývoz zboží. Výši cla a pravidla výběru upravuje celní zákon. Se clem se nepřímo setkáváme poměrně často – třeba když si přes internet objednáte něco ze zahraničí, budete muset zaplatit clo příslušející k této věci (ať už se jedná o elektroniku, šperky, kosmetiku nebo cokoli jiného).

Clo vybírá stát prostřednictvím celní správy u zboží při přechodu celní hranice. Tzv. proclení fyzicky probíhá v celních skladech. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) dané země.

Související pojmy

Související produkty