Emise cenných papírů

Emise cenných papírů je počet cenných papírů, které emitent (obvykle akciová či jiná společnost) vydává. Emitent (vydavatel) také stanoví, o jaký druh cenného papíru se bude jednat (akcie, podílový list, dluhopis, …), počet kusů a nominální hodnotu.

Emise cenných papírů je jedna z možností, jak mohou společnosti získat finanční prostředky pro své další investice.

Ten, kdo emitované akcie koupí, se stává akcionářem firmy, která je emitovala (vydala), a má nárok na dividendu.

Související produkty

Související výrazy