Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je společně s technickou analýzou jednou z nejpoužívanějších metod zkoumání finančních trhů. Jak název fundamentální analýza napovídá, jde o hloubkovou analýzu.

Využívá se u akcií, kde se nejprve na základě zpráv o hospodaření společnosti snaží určit tzv. vnitřní hodnotu akcií. Poté tento údaj srovnává s aktuálním kurzem a tak zjistí, zda je akcie podhodnocena nebo nadhodnocena. Při určování vnitřní hodnoty akcií se berou v potaz i vnější faktory jako míra inflace, nezaměstnanost, geopolitická situace aj.

Související produkty

Související výrazy