Movitý majetek

Movitý majetek, věc movitá nebo movitost je něco, co můžete fyzicky přestěhovat či přenést na jiné místo. Může se jednat o osobní věci – např. počítač, mobil, televize, umělecké předměty, šperky, auto, ale podle zákona třeba i zvířata, cenné papíry nebo majetková práva.

Naopak nemovitý majetek nemůžeme přestěhovat, vzít si do kapsy a odnést, protože je pevně vázaný k určitému místu. Klasickým příkladem nemovitosti je třeba dům nebo byt.

Související výrazy