Movitý majetek neboli věc movitá je opakem nemovité věci. Klasickým příkladem nemovitosti je třeba byt – nemůžeme ho přestěhovat, vzít si do kapsy a odnést, protože je pevně vázaný k určitému místu. Oproti tomu movitý majetek, neboli věc movitá je něco, co můžete fyzicky přestěhovat či přenést na jiné místo. Jde obvykle o osobní věci například počítač, mobil, televize, umělecké předměty, šperky, auto, ale podle zákona třeba i zvířata, cenné papíry nebo majetková práva.

Související výrazy