Platební nevůle

Na rozdíl od platební neschopnosti, kdy dlužník platit chce, ale nemůže, je platební nevůle situace, kdy dlužník splácet nechce, přestože má dostatek finančních prostředků na uhrazení svých závazků. Řešení platební nevůle nebývá vůbec jednoduché, protože se dlužník obvykle dohodnout nechce. Většina případů, kde se vyskytne platební nevůle jedné strany, končí u soudu.

Platební nevůli se skoro nedá předejít, ale existují nástroje, které často využívají například firmy v zahraničním obchodu (exportu a importu), kdy banka je garantem pro finanční transakce – jsou jimi například produkty dokumentární inkaso či akreditiv