Na rozdíl od platební neschopnosti, kdy dlužník platit chce, ale nemůže, je platební nevůle situace, kdy dlužník splácet nechce, přestože má dostatek finančních prostředků na uhrazení svých závazků. Řešení platební nevůle nebývá vůbec jednoduché, protože se dlužník obvykle dohodnout nechce.  Většina případů, kde se vyskytne platební nevůle jedné strany, končí u soudu.

Platební nevůli se skoro nedá předejít, ale existují i instrumenty, které často využívají například firmy v zahraničním obchodě (exportu a importu), kdy banka je "garantem" pro finanční transakce - jsou jimi například produkty  dokumentární inkaso či akreditiv.