Recese

Recese je makroekonomický pojem, který má svůj původ v latinském slově „recessio“ – ústup. O recesi mluvíme, když dojde k poklesu výkonu ekonomiky po dobu minimálně 6 měsíců. Konkrétně se jedná o pokles reálného HDP po alespoň 2 čtvrtletí po sobě.

Recese má obvykle vliv také na (ne)zaměstnanost, pokles příjmů i zisků firem a omezení investic soukromých subjektů. Projevem recese může být inflace a skokový růst cen, nebo naopak deflace a pokles cen.

Střídající se recesní a expanzní ekonomické cykly jsou pro tržně orientované ekonomiky přirozené a jejich dlouhodobý graf vypadá jak sinusová křivka. Existují různé mechanismy a vládní intervence, které se snaží zabránit tomu, aby se ekonomika nedostala do stavu dlouhodobé recese (ekonomické deprese), nebo naopak aby expanze nepřerostla až k přehřátí ekonomiky.

Názory ekonomů na tyto mechanismy a intervence se různí.

  • Keynesiánský přístup tvrdí, že zmírňují nebo přímo vyhlazují přirozené křivky ekonomiky,
  • teorie reálného hospodářského cyklu naopak říká, že je zvýrazňují.
  • Podle monetaristů jsou to právě tato opatření, která vytváří sinusovou křivku tržních ekonomik.
  • Rakouská škola zastává názor, že recesi způsobují nesprávné zásahy centrálních bank do úrokové míry – ty mají přímý vliv na hospodaření domácností – budou více spořit nebo naopak více utrácet.

Související výrazy

  • HDP
  • Inflace 
  • Deflace 
  • Expanze