Repatriace

Pojem repatriace se v poslední době nejčastěji používá v souvislosti s navrácením osob zpět do vlasti. Tuto službu často pokrývá cestovní pojištění pro cesty do zahraničí.

Pod slovem repatriace se ale skrývá více významů. V bankovnictví repatriace zisků znamená odliv zisků (kapitálu) do zahraničí. S tímto jevem se setkáme u poboček velkých mezinárodních firem řízených ze zahraničí, kde část jejich zisků odchází do mateřské firmy v zahraničí.

S repatriací zisků zahraničními investory se potýkají hlavně státy s otevřenou ekonomikou, například Irsko. Když mají tuzemské banky uvedené sídlo v jiném státu, odliv zisků se tak zvyšuje.

Související výrazy

  • Kapitál 
  • Peníze